Бакалавриаттың білім беру бағдарламалары

«Серпін» әлеуметтік жобасына қатысатын мамандықтар тиісті белгімен белгіленген ( ).

Мамандықтар шифрі мен атауы 

Мектеп түлектеріне арналған ҰБТ мен КТ-ның бейінді пәндері

Колледж түлектеріне арналған ҰБТ пәндері

Оқу құны, теңге, 2020-2021 оқу жылына

Бірінші

Екінші

Бірінші

Екінші

Толық

Қысқартылған оқу мерзімі

ҚБТ-дан қысқартылған оқу мерзімі

6B01 Педагогикалық ғылымдар 

1

6B01101 Педагогика және психология 

Биология

География

Педагогика және психология негіздері

Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы

416 340

416 340 

208 700

2

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 

Биология

География

Педагогика және психология негіздері

Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы

416 340

416 340

208 700

3

6B01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 

Биология

География

Педагогика және психология негіздері

Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы

416 340

416 340 

208 700

4

6B01401 Дене шынықтыру және спорт 

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

Педагогика және психология негіздері

416 340

416 340 

208 700

5

6B01404 Дене мәдениеті және бастапқы әскери дайындық

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

Педагогика және психология негіздері

416 340

416 340 

208 700

6

6B01402 Музыкалық білім

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

Педагогика және психология негіздері

416 340

416 340 

208 700

7

6В01403 Бастапқы әскери дайындық

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

Педагогика және психология негіздері

-

- -

8

6В01901 Дефектология 

Биология

География

Педагогика және психология негіздері

Биология

-

-

-

9

6В01902 Дефектология (логопедия) 

Биология

География

Педагогика және психология негіздері

Биология

416 340

416 340

208 700

10

6В01903 Дефектология (олигофренопедагогика) 

Биология

География

Педагогика және психология негіздері

Биология

416 340

416 340

208 700

11

6В01904 Дефектология (сурдопедагогика) 

Биология

География

Педагогика және психология негіздері

Биология

416 340

416 340

208 700

12

6В01905 Дефектология (мектепке дейінгі дефектология)

Биология

География

Педагогика және психология негіздері

Биология

-

-

-

13

6В01502 Математика 

Математика

Физика

Педагогика және психология негіздері

Математика

-

-

-

14

6В01503 Физика 

Физика

Математика

Педагогика және психология негіздері

Физика

-

-

-

15

6В01501 Информатика 

Математика

Физика

Педагогика және психология негіздері

Информатика

-

-

-

16

6B01504 Химия 

Химия

Биология

Педагогика және психология негіздері

Химия

416 340

416 340 

208 700

17

6B01505 Биология 

Биология

Химия

Педагогика және психология негіздері

Биология

416 340

416 340

208 700

18

 6B01601 Тарих 

Дүниежүзілік тарих

География

Педагогика және психология негіздері

Қазақстан тарихы

-

-

-

19

6B01506 География

География

Дүниежүзілік тарих

Педагогика және психология негіздері

География

-

-

-

20

6В01703 Қазақ тілі мен әдебиеті 

Қазақ тілі

Қазақ әдебиеті

Педагогика және психология негіздері

Қазақ тілі

416 340

416 340 

208 700

21

6В01702 Орыс тілі мен әдебиеті

Орыс тілі 

Орыс әдебиеті

Педагогика және психология негіздері

Орыс тілі

416 340

416 340 

208 700

22

6В01701 Шет тілі: екі шет тілдер 

Шет тілі

Дүниежүзілік тарих

Педагогика және психология негіздері

Ағылшын, неміс, француз тілдері

416 340

416 340 

208 700

23

6В01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану 

Биология

География

Педагогика және психология негіздері

Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы

416 340

416 340 

208 700

24

6В01511 Химия-биология 

Химия

Биология

Педагогика және психология негіздері

Химия

416 340

416 340 

208 700

25

6B01509 Математика-физика 

Математика

Физика

Педагогика және психология негіздері

Математика

416 340

416 340 

208 700

26

6B01508 Математика-информатика 

Математика

Физика

Педагогика және психология негіздері

Математика

416 340

416 340 

208 700

27

6B01510 Физика-информатика 

Физика

Информатика

Педагогика және психология негіздері

Физика

416 340

416 340 

208 700

28

6B01507 География-история 

География

Дүниежүзілік тарих

Педагогика және психология негіздері

География

416 340

416 340 

208 700

6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар 

29

6В02201 Тарих

Дүниежүзілік тарих

Шет тілі

Қазақстан тарихы

Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар негіздері

-

-

-

30

6В02303 Аударма ісі

Шет тілі

Дүниежүзілік тарих

Қазақ тілі / орыс тілі

Шет тілі (ағылшын / неміс / француз)

416 340

416 340

208 700

31

6В02302 Шетел филологиясы

Шет тілі

Дүниежүзілік тарих

Қазақ тілі / орыс тілі

Шет тілі (ағылшын / неміс / француз)

416 340 416 340
208 700

32

6В02101 Дизайн

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

Сурет және композиция

416 340 416 340

208 700

6B03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

33

6В03201 Журналистика

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

Қазақ тілі / орыс тілі

-

-

-

34 6В03202 PR-журналистика Шығармашылық емтихан
Шығармашылық емтихан
Шығармашылық емтихан
Қазақ тілі / орыс тілі
416 340   416 340   208 700

6B04 Бизнес, басқару және құқық

35

6В04201 Құқықтану

Дүниежүзілік тарих

Адам. Қоғам. Құқық

Мемлекет пен құқық теориясының негіздері

ҚР азаматтық құқығы

416 340

416 340

231 900

36

6В04101 Экономика

Математика

География

Экономика негіздері

Менеджмент 

-

-

-

37

6В04103 Менеджмент

Математика

География

Экономика негіздері

Менеджмент

416 340

416 340

231 900

38

6В04105 Есеп және аудит

Математика

География

Қаржы және несие

Ұйым экономикасы

416 340

416 340

231 900

39

6В04104 Қаржы

Математика

География

Қаржы және несие

Ұйымдар қаржысы

416 340

416 340

231 900

40

6В04106 Мемлекеттік басқару

Математика

География

Экономика негіздері

Менеджмент

416 340

416 340

231 900

41 7М04107 Бизнестегі экономика Математика География
Экономика негіздері
Менеджмент 
416 340 416 340   231 900

42

6В04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару

Математика

География

Экономика негіздері

Менеджмент

-

-

-

6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

43

6В05301 Физика

Физика

Математика

Математика

Физика

-

-

-

44

6В05101 Биология

Биология

Химия

Химия

Биология

416 340

416 340

208 700

45

6В05202 Экология  

Биология

География

Химия

Биология

416 340

416 340

208 700

46

6В05201 География

Математика

География

География

Физика

-

-

-

47

6В05303 Физика және астрономия

Физика

Математика

Математика

Физика

-

-

-

48

6В05302 Астрономия және қашықтықтан зерттеу әдістері

Физика

Математика

Математика

Физика

416 340

416 340

208 700

49

6В05102  Биотехнология

Биология

Химия

Химия 

Биология

416 340

416 340

208 700

6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

50

6В06103 Информатика

Математика

Физика

Математика

Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері

473 220

473 220

208 700

51

6В06102 Ақпараттық жүйелер 

Математика

Физика

Математика

Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері

473 220

473 220  

208 700

52

6В06104 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 

Математика

Физика

Математика

Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері

473 220

473 220 

208 700

53

6B06105 Бағдарламалық қамтамасыз ету сәулетшісі

Математика

Физика

Математика

Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері

-

-

-

54

6В06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 

Математика

Физика

Физика

Электроника және схемотехника негіздері

473 220

473 220  

208 700

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

55

6В07101 Машина жасау 

Математика

Физика

Материалтану

Еңбекті қорғау

473 220

473 220  

208 700

56

6В07105 Көлік, көліктік техника және технологиялар 

Математика

Физика

Физика

Еңбекті қорғау

473 220

473 220  

208 700

57

6В07104 Аспап жасау

Математика

Физика

Автоматика негізі

Технологиялық өлшеу және бақылау-өлшеу аспаптары

- -

-

58

6B07106 Робототехникалық, зияткерлік жүйелер және аспап жасау

Математика

Физика

Математика

Саланың технологиялық процестерін автоматтандыру

473 220 473 220  

208 700

59

6В07103 Электр энергетикасы 

Математика

Физика

Электротехниканың теориялық негіздері

Еңбекті қорғау (Электр қауіпсіздігі негіздері)

473 220

473 220 

208 700

60

6В07102  Органикалық заттардың химиялық технологиясы

Химия

Физика

Химия

Жалпы химиялық технология

473 220

473 220  

208 700

61

6В07201 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы 

Биология

Химия

Химия

Микробиология

473 220

473 220  

208 700

62

6В07301 Құрылыс 

Математика

Физика

Құрылыс материалдары

Еңбекті қорғау

473 220

473 220 

208 700

63

6B07302 Құрылыс нысандарын жобалау және ақпараттық модельдеу

Математика

Физика

Құрылыс материалдары

Еңбекті қорғау

473 220

473 220 

208 700

64

6В07501 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)

Математика

Физика

Физика

Стандарттау

-

-

-

65

6B07502 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша) 

Математика

Физика

Физика

Стандарттау

473 220

473 220

208 700

6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

66

6В08101 Агрономия 

Биология

Химия

Биология

Агрономия негіздері

473 220
473 220  

208 700

67

6В08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы 

Биология

Химия

Биология

Мал шаруашылығы

473 220

473 220  

208 700

68

6В08301 Орман ресурстары және орман шаруашылығы 

Биология

География

Ормантану

Дендрология

473 220

473 220  

208 700

69

6В08102 Өсімдік қорғау және карантин

Биология

Химия

Биология

Агрономия негіздері

473 220

473 220 

208 700

6B10 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)

70

6В10102 Фармация

Биология

Химия

 

 

609 000

609 000

0

71

6В10101 Жалпы медицина

Биология

Химия

 

 

649 980

649 980

0

6B11 Қызмет көрсету

72

6В11102 Туризм

География

Шет тілі

География

Туристік қызметті ұйымдастыру

416 340

416 340  

208 700

73

6В11101 Мәдени-тынығу жұмысы

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

Қазақстан тарихы

Шығармашылық емтихан

416 340

416 340

208 700