Докторантураның білім беру бағдарламалары

Білім беру бағдарламасы Оқу ақысы
Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес
8D04101 (6D050600) Экономика 1 307 000
Техникалық ғылымдар және технологиялар
8D07101 (6D071200) Машина жасау 1 307 000
8D07103 (6D071800) Электр энергетикасы 1 307 000
8D06201 (6D071900) Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 1 307 000
8D07102 (6D072100) Органикалық заттардың химиялық технологиясы 1 307 000
8D06101 (6D075100) Информатика, есептегіш техника және басқару 1 307 000