Докторантураның білім беру бағдарламалары

Білім беру бағдарламасы Оқу ақысы
Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес
6D050600 Экономика 1 307 000
Техникалық ғылымдар және технологиялар
6D071200 Машина жасау 1 307 000
 6D071800 Электр энергетикасы 1 307 000
6D071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 1 307 000
6D072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы 1 307 000
6D075100 Информатика, есептегіш техника және басқару 1 307 000