Докторантураның білім беру бағдарламалары

Білім беру бағдарламасы Оқу ақысы
Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес
8D04101 Экономика 1 307 000
Техникалық ғылымдар және технологиялар
8D07101 Машина жасау 1 307 000
8D07103 Электр энергетикасы 1 307 000
8D06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 1 307 000
8D07102 Органикалық заттардың химиялық технологиясы 1 307 000
8D06101 Информатика, есептегіш техника және басқару 1 307 000