Конференциялар туралы хабарландырулар

Displaying 1-25 of 1743 result(s).
Sort by:
"Жастар және уақыт сұранысы" атты XI жастар форумы
   "KAZENERGY"мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының Қауымдастығы" ЗТБ 2019 жылдың 23-24 қыркүйегінде "Жастар және уақыт сұранысы" атты XI жастар форумын өткізеді.     ОЮЛ "Ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KAZENERGY" 23-24 сентября 2019 года проводит XI Молодежный форум "Молодежь и вызовы времени". Информаци...
22.08.2019
Студенттер мен жас ғалымдардың "Университеттік спорт: ұлттың денсаулығы мен өркендеуі" атты IX Халықаралық ғылыми конференция
     ҚР БҒМ дене шынықтыру және спорт университеттерінің халықаралық ассоциациясы 2019 жылдың 10-13 қазанында студенттер мен жас ғалымдардың "Университеттік спорт: ұлттың денсаулығы мен өркендеуі"атты IX Халықаралық ғылыми конференциясын өткізеді.     Международная ассоциация университетов физической культуры и спорта МОН РК проводит 10-13 октября...
22.08.2019
"Бейімделген дене шынықтыру және спорт: қазіргі жағдайы және даму болашағы" атты I-ші Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
       Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 2019 жылдың 19-20 қыркүйегінде "Бейімделген дене шынықтыру және спорт: қазіргі жағдайы және даму болашағы" атты I-ші Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.       Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева проводит 19-20 сентября 2019 года I-ую Международную научно...
22.08.2019
"Іргелі ғылыми зерттеулер: химия ғылымы мен білім берудегі инновациялар" атты Республикалық Халықаралық қатысумен ғылыми-тәжірибелік конференция
    С. Аманжолов атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік университеті 2019 жылы 11-12 қыркүйегінде С. Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың құрметті ректоры, ҚР ҰҒА академигі, профессор Е. А.Мамбетказиевқа  арналған  "Іргелі ғылыми зерттеулер: химия ғылымы мен білім берудегі инновациялар" атты Республикалық Халықаралық қатысумен ғылыми-тәжірибелік конференцияны...
16.08.2019
"Жошы ұлысы және Сарайшық - Қазақ мемлекеттілігінің бастауында" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
А.Ясауи атындағы ХҚТУ Евразия ғылыми-зерттеу институты 2019 жылдың 9-11 қазанында "Жошы ұлысы және Сарайшық - Қазақ мемлекеттілігінің бастауында" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізеді. Евразийский научно-исследовательский институт им.А.Ясави проводит 9-11 октября 2019 года Международную научно-практическую конференцию "Улус Д...
16.08.2019
"Жоғары білім миссиясындағы жаңа әлеуметтік өлшем" атты жаһандық конференция
     Л.Н. Гумилев атындағы  Еуразиялық ұлттық университет  2019 жылдың 30 қазанында "Жоғары білім миссиясындағы жаңа әлеуметтік өлшем" атты жаһандық конференция өткізеді.       Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева проводит 30 октября 2019 года "Новое социальное измерение в миссии высшего образования". Информационное письмо.
15.08.2019
Халықаралық Конгресс
    Ресей Федерациясының қоғамдық палатасы РФ Мәдениет министрлігінің қолдауымен 2019 жылдың 1 қазанында сағат 11:00-ден 12:40-қа дейін Ростов-на-Дону қ., Ростов мемлекеттік музыкалық театрының ғимаратында Халықаралық Конгресс өткізеді.     Общественная палата Российской Федерации при поддержке Министерства культуры РФ проводит Международный Конгр...
12.08.2019
"Қазақстанның киелі географиясы"атты халықаралық ғылыми конференция
   ҚР Ұлттық музейі қазақстандық өлкетанушылардың "Туған жер" қоғамдық бірлестігімен бірлесіп, ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен 2019 жылдың 3-4 қазан аралығында Нұр-Сұлтан қаласында "Қазақстанның киелі географиясы"атты халықаралық ғылыми конференция өткізеді.     Национальный музей РК совместно с Общественным объединением казахстан...
12.08.2019
ҚР Ұлттық Ғылым академиясының академигі, С. Аманжолов атындағы ШҚМУ Құрметті ректоры, профессор Е. А.Мамбетқазиевқа арналған «Іргелі ғылыми зерттеулер: химия ғылымындағы және білім берудегі инновациялар» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
    С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті 2019 жылдың 11-12 қыркүйегінде ҚР Ұлттық Ғылым академиясының академигі, С. Аманжолов атындағы  ШҚМУ Құрметті ректоры, профессор Е.А.Мамбетқазиевқа арналған «Іргелі ғылыми зерттеулер: химия ғылымындағы және білім берудегі инновациялар» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік  конференция ...
12.08.2019
«Ұлы Даланың хас батырлары» атты Қарасай батырдың 421 жылдығына және Ағынтай батырдың 420 жылдығына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция
    Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында   2019 жылдың 13 қыркүйегінде «Ұлы Даланың хас батырлары» атты Қарасай батырдың 421 жылдығына және Ағынтай батырдың 420 жылдығына арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияны өткізеді.   Северо-Казахстанский государственный уни...
08.08.2019
HPAIR Asia Conference 2019: "Өзгерістерге ұмтылу" атты Халықаралық конференция
Гарвард университетінің әрекеттесуімен Назарбаев университет HPAIR Asia Conference 2019: "Өзгерістерге ұмтылу" атты Халықаралық конференциясын 2019 жылдың 16 және 20 тамыз аралығында өткізеді. Назарбаев университет при содействии Гарвардского университета с 16 по 20 августа 2019 года  проводит Международную конференцию HPAIR Asia Conference 2019: ...
23.07.2019
Қазақстан мен Ресей халықтарының Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске қосқан үлесі туралы бірлескен ұжымдық басылым шығару.
    Оңтүстік Орал мемлекеттік университеті Жеңіске 75 жыл толуына орай, Қазақстан мен Ресей халықтарының Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске қосқан үлесі туралы бірлескен ұжымдық басылымды құру және шығару бастамасын ұсынады.    Южно-Уральский государственный университет выступает с инициативой создании и выпуска  совместного коллективного издания о вкла...
23.07.2019
"Цифрландыру дәуірінде шет тілдерін оқыту" атты халықаралық конференция
Satbayev university 2019 жылдың 24-25 қазанында Алматы қ. "Цифрландыру дәуірінде шет тілдерін оқыту" атты халықаралық конференциясын өткізеді. Satbayev university проводит 24-25 октября 2019 года в г.Алматы международную конференцию "Teaching Foreign Languages in the Era of Digitalization"("Преподавание иностранных языков в эпоху цифровизации"). ...
15.07.2019
"Педагогикалық білім берудің заманауи трендтері" атты халықаралық форумы
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 2019 жылдың 20-21 маусымында Алматы қ. "Педагогикалық білім берудің заманауи трендтері" атты халықаралық форумын өткізеді. Казахский национальный педагогический университет имени Абая проводит 20-21 июня 2019 года в г.Алматы международный форум "Современные тренды педагогического образования". ...
15.07.2019
"Инновация мен кәсіпкерлікті дамытуға университеттердің қосқан үлесі" атты форумы
Халықаралық үштік спираль қауымдастығының қазақстандық өкілдігі (Алматы қ.) 2019 жылдың 14-15 маусымында "Инновация мен кәсіпкерлікті дамытуға университеттердің қосқан үлесі" атты форумын өткізеді. Казахстанское представительство международной Ассоциации Тройной спирали (г.Алматы) проводит  14-15 июня 2019 года Форум " Вклад университетов в развит...
10.06.2019
Наноматериалдар және энергияны сақтаудың озық жүйелері бойынша 7-ші халықаралық конференция (INESS-2019)
   Назарбаев Университет 2019 жылдың 15 дейін Наноматериалдар және энергияны сақтаудың озық жүйелері бойынша 7-ші халықаралық конференциясына (INESS-2019) мақалалар қабылдайды.    Назарбаев Университет до 15 июня 2019 года принимает статьи на 7-ю Международную конференцию по наноматериалам и передовым системам хранения энергии (INESS-2019). Инфор...
10.06.2019
ҚР Гуманитарлық және халықаралық акмеологиялық ғылымдар Академиясының академигі Төрежан қажы Жүнісов пен ғалым,теолог Оразкүл қажы Көбейқызының арналған "Ғылым мен білімнің өзекті мәселелері" атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция
Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университет 2019 жылдың 24-25 қазан аралығында "Отырар" университетінің негізін қалаушы ҚР Гуманитарлық және халықаралық акмеологиялық ғылымдар Академиясының академигі Төрежан қажы Жүнісов пен ғалым,теолог Оразкүл қажы Көбейқызының құрметіне "Ғылым мен білімнің өзекті мәселелері" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік ...
31.05.2019
«Мағжан оқулары - 2019» тақырыбындағы халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция
     2019 жылдың 25 маусымында М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің Тіл және әдебиет институты «Мағжан оқулары - 2019» тақырыбында халықаралық ғылыми тәжірибелік  конференция өткізеді.       Институт языка и литературы Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева 25 июня 2019 года проводит меж...
21.05.2019
"Білім берудің заманауи аспектілері. Жаңа көзқарас" атты Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция
Халықаралық өнер үйі 2019 жылдың 23 мамырында "Білім берудің заманауи аспектілері. Жаңа көзқарас" атты Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өткізеді. Международный дом искусств проводит 23 мая 2019 года Международная научно-практическая конференция "Современные аспекты образования. Новый взгляд". Информационное письмо.
14.05.2019
"Қазіргі экономика: қазіргі жағдайы және даму болашағы" атты жас ғалымдардың Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясы
А.Н.Косыгина атындағы Ресейлік мемлекеттік университеті 2019 жылдың 27 мамырында "Қазіргі  экономика: қазіргі жағдайы және даму болашағы" атты жас ғалымдардың Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясын өткізеді. Российский государственный университет им.А.Н. Косыгина проводит 27 мая 2019 года Международную научную конференцию молодых исследоват...
14.05.2019
"Еуропа мен түркі әлемі: ғылым, техника және технология"атты IV Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция
Аймақтық менеджмент академиясы 2019 жылдың 1-3 мамырында Стамбулда (Түркия)"Еуропа мен түркі әлемі: ғылым, техника және технология"атты IV Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясын өткізеді.  Региональная Академия Менеджмента проводит 1-3 мая 2019 года в Стамбуле (Турция) IV Международная научно-практическая конференция "Европа и тюркский мир:...
14.05.2019
"Жүзжылдықтың тоғысындағы географияның теориялық және қолданбалы мәселелері" атты IV халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті  2019 жылдың 10-11 маусымында "Жүзжылдықтың тоғысындағы географияның теориялық және қолданбалы мәселелері" атты IV  халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясын өткізеді. Информационное письмо.
14.05.2019
"Құқық және мемлекет институттарының дамуы болашағы" атты 2-ші Халықаралық ғылыми конференция
Оңтүстік Батыс мемлекеттік университеті (Ресей, Курск қ.) 2019 жылдың 16 мамырында "Құқық және мемлекет институттарының дамуы болашағы" атты 2-ші Халықаралық ғылыми конференция өткізеді. Юго-Западный государственный университет (Россия, г.Курск) проводит 16 мая 2019 года 2-ю Международную научную конференцию "Перспективы развития институтов права ...
14.05.2019
"Қазақстан-2050" стратегиясы: университтер қоғамды жаңғырудың драйверлері ретінде" атты Республикалық ғылыми тәжірибелік конференция
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 2019 жылдың 24 мамырында "Қазақстан-2050" стратегиясы: университтер қоғамды жаңғырудың драйверлері ретінде" атты Республикалық ғылыми тәжірибелік конференция өткізеді. Казахский национальный университет имени аль-Фараби 24 мая 2019 года проводит Республиканскую научно-практическую конференцию "Стратегия...
14.05.2019
"Креативті жастар - зиялы мемлекетке жол" атты ҚР жоғары оқу орындары кураторларының II Республикалық форумы
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 2019 жылдың 22 мамырында "Креативті жастар - зиялы мемлекетке жол" атты ҚР жоғары оқу орындары кураторларының II  Республикалық  форумын өткізеді. Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова проводит 22 мая 2019 года II Республиканский форум кураторов высших учебных заве...
14.05.2019