Оқытудың кредиттік технологиясын дамыту: модульдік бағдарламалар, академиялық ұтқырлық, ECTS (2011)

Ақпарат уақытша қол жетімді емес. Бұл бет әзірленуде.