6B05301 Физика

Математика және жаратылыстану ғылымдарының факультеті → "Физика" кафедрасы

Академиялық дәрежесі: 6B05301 «Физика» мамандығы бойынша жаратылыстану ғылымдарының бакалавры.

Кәсіби қызмет саласы:

 • эксперименталдық, теориялық, қолданбалы физика саласы, сонымен қатар бір-бірімен шектес жаратылыс және техникалық ғылымдар.

Кәсіби қызмет обьектілері:

 • ғылыми-зерттеу институттары, зертханалар, конструкторлық және жобалау бюролары мен фирмалары;
 • өндірістік кәсіпорындары мен бірлестіктері.

Кәсіби қызмет түрлері:

 • ғылыми-зерттеу;
 • конструкторлық-технологиялық.

Кәсіби қызмет мазмұны:

 • ғылыми-зерттеу және ғылыми-практикалық қызметі:
  • қажеттi ғылыми-зерттеу әдiстерiн таңдау және жаңа әдiстердi, теориялар мен үлгілердi игеру және жасақтау;
  • физикалық құбылыстар мен үрдістердi теориялық және эксперименталдық тұрғыда зерттеу;
  • ғылыми-зерттеуден алынған нәтижелердi қазіргі деңгейде өңдеу және талдау;
  • ғылыми-зерттеу нәтижелерiн практикалық есептердi шешуге қолдану;
  • құрылғыларды, құралдар мен жабдықтарды жобалау және дайындау;
  • ғылыми мақалалар жазу және басып шығару, ғылыми конференцияларға ғылыми есептер мен баяндамалар дайындау.
 • констукторлық-технологиялық қызметi: 
  • жобалау-конструкторлық құжаттарды жасау;
  • өндiрiстiк-технологиялық үрдістерiнiң жағдайын бақылау.