Республиканский семинар "Жаңа емле:құрылымы мен мазмұны"31.05.2019