Портфолио

Есматова Мендыкыз Тлеужановна

Есматова Мендыкыз Тлеужановна

Кандидат филологических наук, доцент
Білімі
1995 Северо-Казахстанский университетучитель казахского языка и литературы
2004Высшего аттестационного комитета МОН РКк.ф.н.
2009Высшего аттестационного комитета МОН РКДоцент
Ғылыми қызығушылықтары / Ғылыми жұмыс салаларыСловообразовательная система отыменных производных прилагательныхҒылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
 • Есматова М. Т., Абай шығармаларындағы "тағдыр" концептісі, "Шоқан оқулары-23" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Ш.Уәлиханов атындағы КМУ, 26 сәуір, 2019. 3 том. -32-37бб. открыть
 • Есматова М. Т., Көркем шығармалардағы бейвербалды амалдардың топтастырылуы., "Шоқан оқулары-23" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Ш.УӘлиханов атындағы КМУ, 26 сәуір, 2019. 3 том. -96-100 бб. открыть
 • Есматова М. Т., Аналитикалық жолмен жасалған терминдер, "Жастар және ғылым - 2019" атты ҮІ Халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция. СҚМУ, 12 сәуір, 2019. -51-56 бб. открыть
 • Есматова М. Т., Айыртау ауданының ойконимдері, "Жастар және ғылым - 2019" атты ҮІ Халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция. СҚМУ, 12 сәуір, 2019. -56-60 бб. открыть
 • Есматова М. Т., Көркем шығармаларда қолданылған үйірлі бастауыш пен үйірлі баяндауыштардың ерекшелігі, "Жастар және ғылым - 2019" атты ҮІ Халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция. СҚМУ, 12 сәуір, 2019. -60-65 бб. открыть
 • Есматова М. Т., Мақал-мәтелдердегі төрт түлікке қатысты ғұрыптар., "Игібай Әлібаев мұрасы және рухани жаңғыру құндылықтары" республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Петропавл, М.Қозыбаев атындағы СҚМУ. 26 қазан, 2018. 95-100бб. открыть
 • Есматова М. Т., Біріккен сөздердің өзіндік ерекшелігі., "Игібай Әлібаев мұрасы және рухани жаңғыру құндылықтары" республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Петропавл, М.Қозыбаев атындағы СҚМУ. 26 қазан, 2018. 37-42бб. открыть
 • Есматова М. Т., М.Жұмaбaeв шығapмaлapындaғы «өмір» концептілік құpылымындaғы aвтopлық мeтaфopaлap, "М.Жұмабаев мұрасы және руханият" халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Петропавл, 2018. маусым. открыть
 • Есматова М. Т., Студенттердің шығармашылығын БОӨЖ тапсырмалары арқылы уәждеу, "Қазіргі фольклортану мен әдебиеттанудың көкейкесті мәселелері" республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Петропавл, 2018. мамыр. открыть
 • Есматова М. Т., Е.Асқаров пен М.Қанғожин шығармаларындағы табиғат көрінісі, "Жастар және ғылым -2018" атты Ү халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференциясы. 2018, 74-79бб. открыть
 • Есматова М. Т., С.Мұқановтың "Аққан жұлдыз" романында қолданылған топонимикалық атаулардың мәні. Көкшетау, 2018., сәуір., "Шоқан оқулары - 22" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. открыть
 • Есматова М. Т., Диплом жұмысын орындауға қойылатын талаптар., "Жаңартылған білім - білім берудің жаңа мазмұны" облыстық ғылыми-әдістемелік семинар. Петропавл, 2018. М.Жұмабаев атынд. Петропавл гуманитарлық колледж. -8-12бб.
Учебно-методическое пособие (соңғы 3 жыл)
 • Есматова М. Т., Васильченко Ю. В., Полилингвальный глоссарий по дисциплине "Синтаксис английского языка" открыть
Курстардың презентациялары