Портфолио

Есматова Мендыкыз Тлеужановна

Есматова Мендыкыз Тлеужановна

Кандидат филологических наук, доцент
Білімі
1995 Северо-Казахстанский университетучитель казахского языка и литературы
2004Высшего аттестационного комитета МОН РКк.ф.н.
2009Высшего аттестационного комитета МОН РКДоцент
Ғылыми қызығушылықтары / Ғылыми жұмыс салаларыСловообразовательная система отыменных производных прилагательныхҒылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
 • Есматова М. Т., Ұлттық мектептерде қазақ тілі мен әдебиетін оқытуда деңгейлеп оқыту технологиясы, «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ – 2017» атты ІV халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференциясы.Петропавл, сәуір, 2017ж. -120-125бб. открыть
 • Есматова М. Т., Д. Исабеков әңгімелеріндегі қос сөздердің стильдік мәні, «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ – 2017» атты ІV халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Петропавл, сәуір, 2017ж. -92-97бб. открыть
 • Есматова М. Т., Ұлттық жинақты мектептерде біртақырыптық сабақтардың ерекшелігі, «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ – 2017» атты ІV халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Петропавл, сәуір, 2017ж. -79-85бб. открыть
 • Есматова М. Т., Мағжан Жұмабаев ауданының кейбір топонимикалық атаулардың тарихы, «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ – 2017» атты ІV халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Петропавл. Сәуір, 2017ж. -75-79бб. открыть
 • Есматова М. Т., Ғ.Мүсірепов шығармаларындағы пейзажды метафоралардың көрінісі., "Ғ.Мүсірепов - әлемдік әдебиет пен мәдениеттегі жарқын тұлға" атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Петропавл, наурыз, 2017ж. -94-100бб. открыть
 • Есматова М. Т., Мағжан Жұмабаев ауданының кейбір топонимикалық атауларының тарихы, "Ә.Бөкейханов - тәуелсіздік жолындағы күрескер" атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. М.Қозыбаев атын. СҚМУ. Қазан, 2016ж. -71-76бб. открыть
 • Есматова М. Т., М.Жұмабаев өлеңдеріндегі метафоралардың қолданысы, "Әлихан Бөкейханов - тәуелсіздік жолындағы күрескер" атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. М.Қозыбаев атын. СҚМУ, қазан, 2016ж. 66-71 бб. открыть
 • Есматова М. Т., Жақсылық Ж. Ж., Абай өлеңдеріндегі «тағдыр» концептісі, "Шоқан оқулары - 20" Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы, Көкшетау, ШүУәлиханов атын.КМУ, қыркүйек, 2016ж. -36-42бб. открыть
 • Есматова М. Т., Есіл ауданы топонимдерінің шығу тарихы жайлы., "Шоқан оқулары - 20" Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Көкшетау,Ш.Уәлиханов атын.КМУ, қыркүйек, 2016ж. -42-47бб. открыть
 • Есматова М. Т., Шал ақын ауданы фитонимдерінің ономастикалық ерекшеліктері, М.Қозыбаев атынд. СҚМУ, "Молодежь и наука-2016", Петропавл, 2016. открыть
 • Есматова М. Т., Уәлиханов ауданындағы мезотопонимдердің ерекшеліктері, М.Қозыбаев атын. СҚМУ, "Молодежь и наука-2016", Петропавл, 2016. открыть
 • Есматова М. Т., Туынды сын есімнің сөзжасамдық типі, С.Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік университеті, "Торайғыров оқулары-2016", Павлодар, 2016. открыть
Курстардың презентациялары