Портфолио

Кулибекова Жанар Сеилбековна

Кулибекова Жанар Сеилбековна

Кандидат филологических наук, доцент
Білімі
1994ППИ им. К.Д.Ушинского Казахский язык и литература
Ғылыми қызығушылықтары / Ғылыми жұмыс салаларылитература,переводҒылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
 • Кулибекова Ж. С., Абай мен Мағжанның дін мәселесін сөз етуі., "М.Жұмабаев мұрасы және руханият" халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Петропавл. 2018, маусым.
 • Кулибекова Ж. С., "Сөз жоқ, соның іздеріндегі" жеке адамға табынушылық зардаптары., "Қазіргі фольклортану мен әдебиеттанудың көкейкесті мәселелері" республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Петропавл, 2018. мамыр.
 • Кулибекова Ж. С., Ұлттық салт-дәстүрдегі ырым-тыйымдардың бүгінгі көрінісі., "Жастар және ғылым - 2018" Ү халықаралық студенттердің ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Петропавл, 2018. сәуір. -121-125бб.
 • Кулибекова Ж. С., Ертегілердегі зұлымдық иелері бейнеленуіндегі мән-мағына., "Жастар және ғылым - 2018" Ү халықаралық студенттердің ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Петропавл, 2018. сәуір. -125-129бб. открыть
 • Кулибекова Ж. С., Күләш Ахметова поэзиясының ерекшелігі., "Шоқан оқулары -22" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Көкшетау, 2018. сәуір. -120-125бб. открыть
 • Кулибекова Ж. С., Мағжан шығармашылығындағы әйел бейнесі., "Шоқан оқулары -22" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Көкшетау, 2018. сәуір. -125-130бб. открыть
 • Кулибекова Ж. С., Қазақ тарихы романындағы әйелдер бейнесі, "Шоқан оқулары -22" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Көкшетау, 2018. сәуір.-130-135 бб. открыть
 • Кулибекова Ж. С., Мағжан Жұмабаева шығармашылығы - ұлтжандылық пен руханилықтың көрнекті үлгісі., "Жаңартылған білім - білім берудің жаңа мазмұны" облыстық ғылыми-әдістемелік конференциясы. Петропавл. М.Жұмабаева атын.Петропавл гуманитарлық колледжі. 2018. наурыз. -12-15бб.
 • Кулибекова Ж. С., Ғабит Мүсіреповтің "Автобиографиялық әңгімесін" оқыту., Ш.Уәлиханов атындағы КМУ Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.21 сәуір, 2017ж. 180-184 бб. открыть
 • Кулибекова Ж. С., Түркі жұрты - елімнің гүлденуінің кепілі., М.Қозыбаев атындағы СҚМУ-де өткен "Жастар және ғылым - 2017" атты 4 Халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 12 сәуір, 2017ж, 37-39 бб. открыть
 • Кулибекова Ж. С., Д.Исабековтің повестерінде кейіпкерлерді бейнелеу шеберлігі., М.Қозыбаев атындағы СҚМУ-де өткен "Жастар және ғылым-2017" атты 4 Халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 12 сәуір, 2017ж. 3-7 бб. открыть
 • Кулибекова Ж. С., М.Шаханов поэзиясының рухани өзегі., М.Қозыбаев атындағы СҚМУ-де өткен "Жастар және ғылым-2017" атты 4 Халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 12 сәуір, 2017 ж,45-47 бб. открыть
 • Кулибекова Ж. С., Ш.Мұртазаның "Қызыл жебе" романындағы халықтың тұрмыс-тіршілігі., М.Қозыбаев атындағы СҚМУ-де өткен "Жастар және ғылым-2017" атты 4 Халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.12 сәуір, 2017ж, 50-55 бб. открыть
 • Кулибекова Ж. С., Ғабиттану мәселелері., М.Қозыбаев атындағы СҚМУ-де "Ғ.Мүсірепов - әлемдік әдебиет пен мәдениеттегі жарқын тұлға" атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 31 наурыз, 2017ж. 13-19 бб. открыть
 • Кулибекова Ж. С., Ғабит Мүсірепов пен І.Есенберлин шығармаларындағы әйелдер бейнесі., М.Қозыбаев атындағы СҚМУ-де өткен "Ғ.Мүсірепов - әлемдік әдебиет пен мәдениеттегі жарқын тұлға" атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 31 наурыз,2017ж. 8-13 бб. открыть
Курстардың презентациялары