Портфолио

Синбаева Гульфайраз Кинжибулатовна

Синбаева Гульфайраз Кинжибулатовна

Магистр
Білімі
1990Кокшетауский педагогический институт им.Ч.ВалихановаКазахский язык и литература, русский язык и литература
2013Северо-Казахстанский государтсвенный им.М.Козыбаева магистратураФилология казахская
Ғылыми қызығушылықтары / Ғылыми жұмыс салаларыИспользование эвфемизмов в художественных произведенияхМонография (соңғы 3 жыл)
 • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Тіл мәдениеті және поэтикалық дейксис: монография, Алматы:ССК,2018 - 124 б.
Ғылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
 • Синбаева Г. К., М.Өтемісұлы, М.Жұмабайұлы, Қ.Мырза Әли поэзиясындағы "Өмір" мен "Өлім" концептісі, "Шоқан оқулары-23" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Көкшетау қ, сәуір, 86-91 бб. открыть
 • Синбаева Г. К., Бауыржан Момышұлының «ұшқан ұя» повесіндегі мақал-мәтелдердің ұлттық сипаты, "Жастар және ғылым - 2019" ҮІ студенттік халықаралық конференция материалдлары, Петропавл, 2019. 175-180 открыть
 • Синбаева Г. К., Көркем шығарма тіліндегі адам эмоциасына қатысты фразеологизмдердің қолданылуы, "Жастар және ғылым - 2019" ҮІ студенттік халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Петропавл, 2019 180-185 бб. открыть
 • Синбаева Г. К., Қазақ және өзге түркі тілдеріндегі туыстық терминдердің ұқсастықтары мен ерекшеліктері, "Жастар және ғылым-2019" ҮІ студенттік халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Петропавл, 2019. 185-189 бб. открыть
 • Синбаева Г. К., Ш.Құдайбердіұлы шығармаларындағы "ат тергеу", некеге байланысты этноатаулардың қолданысы, ІІ международный научно-практичекая конференция, Петропавл, март, 2019 г, 257-260 бб. открыть
 • Синбаева Г. К., Мақал-мәтелдердің этномәдени сипаты, Казанский федеральный университет Тюркская лингвокультурология: проблемы и перспективы. Материалы Х Международной научно-практической конференции. Казань, 20-21 февраль, 2019г. - С. 352-355. открыть
 • Синбаева Г. К., Мақал-мәтелдердің этномәдени сипаты, "Тюркская лингвокультурология: проблемы и перспективы", г.Казань, февраль, 2019 г.,352-355 открыть
 • Синбаева Г. К., Мақал-мәтелдерді лингвомәдени бағытта оқытудың тиімділігі, Ақан сері Қорамсаұлы 175 жыл "Бір кезде Ақан едім аспандағы" атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 23 қараша 2018ж. Көкшетау қаласы.- 174-179 бб. открыть
 • Синбаева Г. К., А.Байтұрсыновтың фонетика саласына қосқан үлесі, "Игібай Әлібаев мұрасы және рухани жаңғыру құндылықтары" ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.Петропавл, 2018.-105-109 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Какимова М. Е., Кадыров А. Ж., Қазақ және ағылшын тілдеріндегі мақал-мәтелдердің лингвомәдени сипаты, ПМУ ХАБАРШЫСЫ. ВЕСТНИК ПГУ №1 (2018) г. Павлодар. стр. 151-162 открыть
 • Синбаева Г. К., Тіл дамыту және оның мәселелері, С. Негімовтің 70 жасқа толуына арналған "Қазіргі фольклортану мен әдебиеттанудың көкейкесті мәселелері" тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Петропавл, 2018. - 157-162 беттер открыть
 • Синбаева Г. К., Көркем шығарма тіліндегі эвфемистік перифраздардың қолданысы, М.Қозыбаев атындығы СҚМУ Хабаршысы.№2(39), сәуір-мамыр-маусым, 2018. открыть
 • Синбаева Г. К., Қатемен жұмыс: жаңа латын әліпбиіндегі кемшіліктер және оларды түзету жолдары, "Жастар және ғылым - 2018" атты Ү халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Петропавл, 2018. М. Қозыбаев атындағы СҚМУ 184-188 беттер открыть
 • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Жаңаша оқыту әдістерінің тілді үйретудегі тәсілдері, ҚазИГЗУ ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ ЕҢБЕКТЕРІ ТОМ 2. - 232-235 БЕТТЕР открыть
 • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Жаңаша оқыту әдістерінің тілді үйретудегі тәсілдері, "ХҮІІІ Сәтбаев оқулары" атты халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. ТОМ 16. Павлодар, 2018. - 156-164 беттер открыть
Курстардың презентациялары