Қабылдау комиссиясы

Негізгі мақсаттары мен міндеттері


Қабылдау комиссиясы қызметінің негізгі мақсаты М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-да білім алушыларды жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларына қабылдауды қамтамасыз ету болып табылады.

Қабылдау комиссиясының алға қойған мақсатына жету үшін келесі міндеттерді шешу қажет:

  • Кәсіби бағдар жұмысын үйлестіру және ұйымдастыру.
  • М. Қозыбаев атындағы СҚМУ-ға түсушілердің құжаттарын қабылдауды ұйымдастыру.
  • Қабылдау емтихандарын, байқауды және қабылдау сынақтарының нәтижелері негізінде қабылдауды ұйымдастыру.

Құрылым


Голодова Ирина Викторовна

Қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы

 +7 (7152) 493037
 +7 (7152) 493343, қос. 1027
 118/6 

 igolodova@inbox.ru 
 igolodova@nkzu.kz