Техникалық қолдау бөлімі

Негізгі мақсаттар мен міндеттер


Техникалық қолдау бөлімінің негізгі міндеттері мыналар болып табылады:

  • дербес компьютерлер мен университеттің барлық құрылымдық бөлімшелерінің перифериялық құрылғыларын, сондай-ақ, компьютерлік сыныптары мен мультимедиялық жүйелерді жұмыс жағдайында қолдау;
  • оңтайлы құрылымын құру және компьютерлік желілер, телефон желілер,дабыл жүйесінің жұмыс жағдайын қамтамасыз ету.

Бөлімге қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін келесі мәселелерді шешу қажет:

  • барлық желілік NKZU Net қолданушыларын және осы желінің жалпы университеттік функционалдық түінін қолдау;
  • жеке компьютерлер мен университеттің барлық бөлімшелерінің перифериялық құрылғыларын жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
  • телефон желісін, күзет дабыл жүйесінің жұмыс жағдайын қаматамасыз ету, сондай-ақ телевидеоаппаратура жөндеу;
  • компьютерлік сыныптардың және мультимедиялық жүйелердің жабдықтарын жөндеу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру.

Құрылым


Леонов Николай Николаевич

Жетекші

 +7 (7152) 493723
 +7 (7152) 493233, қос. 1275
 114/1

     

Брындин Андрей Сергеевич

Инженер

 +7 (7152) 493233, қос. 1061
 114/1

 

Рекин Сергей Владимирович

Инженер

 +7 (7152) 493233, қос. 1061
 114/1

Пономарева Оксана Сергеевна

Инженер

 +7 (7152) 493233, қос. 1061
 114/1

 

Боев Андрей Геннадьевич

Инженер

 +7 (7152) 493233, қос. 1061
 114/1

Андреев Владимир Алексеевич

Инженер

 +7 (7152) 493233, қос. 1061
 114/1

 

Денисюк Андрей Владимирович

Инженер

 +7 (7152) 493233, қос. 1061
 114/1

Наурузбаева Наталья Сергеевна

Инженер

 +7 (7152) 493233, қос. 1061
 114/1

 

 

Инженер

 +7 (7152) 493233, қос. 1061
 114/1

 

Инженер

 +7 (7152) 493233, қос. 1061
 114/1

 

Ибраев Айдар Агибаевич

Инженер

 +7 (7152) 493233, қос. 1061
 114/1