Сапа менеджменті бөлімі

Негізгі мақсаттар мен міндеттер


СМБ қызметінің негізгі мақсаты университеттің ақпараттық сайтын және сапа кепілдігінің ЖОО-ішілік жүйесін деңгейге сай қолдау және дамыту болып табылады.

СМБ қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттерді шешу керек:

  • Университеттің сапа менеджменті жүйесін дамыту және жетілдіру.
  • Университеттің ақпараттық сайтын әзірлеу және дамыту.
  • Университеттің білім беру қызметтерінің тұтынушыларына сауалнама жүргізу.

Құрылым


Брындина Екатерина Юрьевна

Жетекші

 +7 (7152) 493233, қос. 1014
 425/2 
 eyukravchenko@nkzu.kz

     

Качкин Андрей Сергеевич

Инженер-бағдарламашы

 +7 (7152) 493233, қос. 1014 
 425/2

 

Грязева Елена Анатольевна

Маман

 +7 (7152) 493233, қос. 1014 
 425/2 
 eagryazeva@nkzu.kz

Жолдыбаева Айжан Серикжановна 

Маман

 +7 (7152) 493233, қос. 1014 
 425/2 
 aszholdybaeva@nkzu.kz