7M06102 Ақпараттық жүйелер

Инженерлік және сандық технологиялар факультеті → "Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар" кафедрасы

Академиялық дәрежесі: 7M06102 Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша техника ғылымдарының магистрі

Кәсіби қызметінің саласы: ақпараттық технологиялар мен жүйелерді зерттеу, әзірлеу және енгізу.

Кәсіби қызметінің нысандары:

бейінді даярлау бойынша:

 • мемлекеттік басқару органдарының компьютерлік қызметтері;
 • өндірістік кәсіпорындардың компьютерлік қызметтері;
 • қаржы ұйымдарының компьютерлік қызметтері және т.б.

ғылыми-педагогикалық даярлау бойынша:

 • ғылыми-зерттеу мекемелерінің ақпараттық қызметтері;
 • мемлекеттік басқару органдарының ақпараттық қызметтері;
 • оқу орындары;
 • жобалау ұйымдарының ақпараттық қызметтері;
 • өндірістік кәсіпорындардың ақпараттық қызметтері және т.б.

Кәсіби қызметінің түрлері:

бейінді даярлау бойынша:

 • ұйымдастырушылық-технологиялық;
 • есептік-жобалық;
 • сервистік-эксплуатациялық;
 • өндірістік-технологиялық;

ғылыми-педагогикалық даярлау бойынша:

 • ұйымдастырушылық-басқарушылық;
 • ғылыми-зерттеу;
 • педагогикалық;
 • жобалық.

Кәсіби қызметінің мазмұны:

 • жобалық және есептік-жобалық қызмет:
  • жобалау стратегиясын әзірлеу, жобалау мақсаттарын, тиімділік критерийлерін, қолданыс шектеулерін анықтау;
  • ақпараттық жүйелер мен технологияларды концептуалды жобалау;
  • ақпараттық жүйелер мен технологиялардың құрамдас бөліктерін жүйелі инженерия әдіснамасы негізінде жобалауға тапсырмалар дайындау;
  • автоматтандырылған жобалау құралдарын таңдау және тәжірибеге енгізу;
  • жобалық шешімдерді сәйкестендіру және типтеу.
 • ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет:
  • әзірлеуші мен тапсырыс беруші ұжымдарын өзара әрекеттесуін ұйымдастыру, түрлі пікірлер жағдайында басқарушылық шешімдер қабылдау;
  • ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жобалау кезінде түрлі талаптар (орындау құны, сапасы, мерзімі) арасында мәмілеге келу, оңтайлы шешімдер табу;
 • ғылыми-зерттеу қызметі:
  • зерттеу тақырыбы бойынша отандық және шетел тәжірибесін, ғылыми-техникалық ақпарат жинау, талдау;
  • түрлі саладағы кәсіби қызмет объектілерінің теориялық және эксперименталды модельдерін, сондай-ақ, түрлі бейіндегі кәсіпорындарды және ақпараттық қоғам экономикасы жағдайында барлық қызмет түрлерін әзірлеу және зерттеу;
  • объектілердің жұмыс істеу процестерінің сапасын болжау және оңтайландыру, талдау, синтездеу әдістемелерін әзірлеу және зерттеу;
  • автоматтандырылған жобалаудың стандартты пакеттері және зерттеулер негізінде үдерістер мен объектілерді үлгілеу;
  • белгілі әдістеме бойынша эксперимент қою және өткізу, нәтижелерді талдау;
  • эксперимент нәтижелерін талдау, шолу, есептер және ғылыми жарияланымдар әзірлеу және жасау;
  • ақпараттық жүйелер мен технологиялардың дамуын болжау;
 • педагогикалық қызмет:
  • түрлі деңгейдегі білім беру мекемелерінде бағыт пәндері бойынша педагогикалық жұмыс орындау;
  • лабораториялық және зерттеу кешендерін әзірлеу;
  • оқу үдерісін әдістемелік қолдау;
 • сервистік-эксплуатациялық қызмет:
  • қызметкерлер ұжымын даярлау және оқыту;
 • өндірістік-технологиялық қызмет:
  • өндірісте ақпараттық жүйелер мен технологияларды жобалау, енгізу және қадағалау үдерістерін авторлық бақылау;
 • ұйымдастырушылық-технологиялық қызмет:
  • ұйымдастырушылық құжаттар, технологиялық карталар әзірлеу және оларды оңтайландыру;
  • ақпараттық жүйенің жұмыс істеуінің сапалы көрсеткішін зерттеу және оларды жетілдірудің технологияларын қалыптастыру.

7M06102 Ақпараттық жүйелер мамандығының оқу нәтижелері

Аккредиттеу сертификаттары