7M07103 Электр энергетикасы

Инженерлік және сандық технологиялар факультеті → Энергетика және радиоэлектроника кафедрасы


Академиялық дәрежесі: профильді магистратура үшін - техника және технология магистрі, ғылыми және педагогикалық дайындық үшін - техника ғылымдарының магистрі.

Кәсіби қызметінің нысандары: жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мекемелері, ғылыми-зерттеу және жобалау-конструкторлық ұйымдар, электр энергиясын өндіру, тасымалдау, бөлу және тұтыну бойынша кәсіпорындар.

Кәсіби қызметі:

  • электр энергетикасының өзекті мәселелері бойынша теориялық және эксперименттік зерттеулер жүргізу;
  • статистикалық және динамикалық процестерді модельдеу;
  • педагогикалық және білім беру қызметі;
  • электр энергиясын өндіру, тасымалдау, бөлу және тұтыну бойынша кәсіпорындардың бөлімшелері жұмысын басқару және ұйымдастыру.

Аккредиттеу сертификаттары

Білім беру бағдарламаларының мақсаттары және құзыреттері

Оқу жоспары

Модульдік анықтама

Кадрлық анықтама