Барлық мүдделі тұлғалар үшін жобаның ұжымымен біліктілікті арттыру ҚДБАИ курстары М. Қозыбаев атындағы СҚМУ базасында әзірленді

Біліктілікті арттыру бағдарламасының тақырыбы «Тема прогрммы повышения квалификации " Жерді қашықтықтан зондтаудың физикалық негіздері және ГАЖ-технологияларды қолдану арқылы оларды түсіндіру ". Курста келесі сұрақтар қарастырылады:
1. Жерді қашықтықтан зондтау деректерін түсіндірудің негізгі құралы ретінде тар жолақты фотометрия.
2. Жерді қашықтықтан зондтау жерсеріктерінің қазіргі заманғы жер серіктерінің тобы.
3. Геоақпараттық жүйелер және технологиялар.
4. Фотограмметрия.
5. Навигациялық жер серіктерді топтастыру.
6. Навигациялық жер серіктерді қолдана отырып орындалған сервистер.