7M01501 Информатика

Математика және жаратылыстану ғылымдарының факультеті → "Математика және информатика" кафедрасы

Академиялық дәрежесі:

  • ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша - 7M01501 «Информатика» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі;
  • бейінді бағыт бойынша - 7M01501 «Информатика» мамандығы бойынша білім магистрі.

Кәсіби қызметінің саласы: ғылым мен білім саласында кәсіби қызмет.

Кәсіби қызметінің нысандары:

  • мемлекеттік және білім беру мекемелері, жоғары және орта арнайы оқу орындары;
  • мемлекеттік және білім беру мекемелері, жоғары және орта арнайы оқу орындары, ғылыми-зерттеу мекемелері және білім беру ақпараттандыру орталықтары, меншік нысандарының ұйымдары.

 Кәсіби қызметінің түрлері:

  • білімдік (педагогикалық);
  • ғылыми-әдістемелік;
  • ұйымдастырушылық-басқарушылық;
  • ғылыми-зерттеу;
  • жобалық;
  • өндірістік-технологиялық.

Кәсіби қызметінің мазмұны:

кəсіби қызметте танымдық ғылыми әдістерді қолдану, техникалық ғылымдарының нақты методологиялық жəне философиялық мəселелерін білікті көрсетуді қамтамасыз ету, жаратылыстану циклдің əртүрлі пәндері бойынша алынған білімді интеграциялау, педагогикалық үдерістің сапалы ұйымдастырылуы, жоғары оқу орындарында, орта мектепте информатиканы оқытудың инновациялық әдістерін дамыту (оның ішінде гимназиялар, лицейлер), арнайы білім беру мекемелері, әртүрлі педагогикалық технологияларды қолдану, тұлғалық бағытталған оқыту модельдерін құру, когнитивтік қызметтің белсенді оқыту әдістерін басқару, заманауи ақпараттық технологияларды қолданумен ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмыс жүргізу.