Профессорлық-оқытушылық құрамының бос лауазымына конкурс

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны профессорлық-оқытушылық құрамының бос лауазымына конкурс өткізілетіні туралы хабарлайды:

«Агрономия және орман шаруашылығы» кафедрасы

 • кафедрасының профессоры:1 бірлік
 • кафедрасының аға оқытушысы: 7
 • бірліккафедрасының оқытушысы: 5 бірлік

 «Азық-түлік қауіпсіздігі» кафедрасы

 • кафедрасының меңгерушісі: 1 бірлік
 • кафедрасының доценті:1 бірлік
 • кафедрасының аға оқытушысы: 1-бірлік
 • кафедрасының оқытушысы: 4 бірлік

Жоғары медицина мектебі

 • кафедрасының меңгерушісі: 2 бірлік
 • кафедрасының профессоры: 2 бірлік
 • кафедрасының доценті:5 бірлік
 • кафедрасының аға оқытушысы: 7 бірлік
 • кафедрасының аға оқытушысы: 7 бірлік
 • кафедрасының оқытушысы: 8-бірлік

«Герман-роман филологиясы» кафедрасы

 • кафедрасының аға оқытушысы: 3-бірлік
 • кафедрасының оқытушысы: 3 бірлік

«Шетел тілдері»  кафедрасы

 • кафедрасының аға оқытушысы: 2-бірлік
 • кафедрасының оқытушысы: 2 бірлік

«Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасы

 • кафедрасының аға оқытушысы: 1-бірлік

«Орыс тілі және әдебиеті» кафедрасы

 • кафедрасының аға оқытушысы: 1-бірлік

«Музыкалық пәндер» кафедрасы

 • кафедрасының меңгерушісі: 1 бірлік
 • кафедрасының аға оқытушысы: 2-бірлік

«Педагогика және психология» кафедрасы

 • кафедрасының меңгерушісі: 1 бірлік
 • кафедра профессоры:1 бірлік
 • кафедра доценті:1 бірлік

«Арнайы және әлеуметтік педагогика» кафедрасы

 • кафедрасының меңгерушісі: 1 бірлік
 • кафедрасының аға оқытушысы: 3-бірлік
 • кафедрасының оқытушысы: 2-бірлік

«Бастауыш және мектепке дейінгі білім берудің теориясы мен әдістемесі» кафедрасы

 • кафедра доценті:1 бірлік
 • кафедрасының аға оқытушысы: 3-бірлік
 • кафедрасының аға оқытушысы: 3-бірлік

«Дене шынықтыру және әскери тәрбие теориясы мен әдістемесі» кафедрасы

 • кафедра профессоры:1 бірлік
 • кафедра доценті:1 бірлік
 • кафедрасының аға оқытушысы: 2-бірлік

«Дене шынықтыру» кафедрасы

 • кафедрасының меңгерушісі: 1 бірлік
 • кафедра доценті:1 бірлік

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» кафедрасы

 • кафедрасының меңгерушісі: 1 бірлік
 • кафедра профессоры:1 бірлік
 • кафедра доценті:3 бірлік
 • кафедрасының аға оқытушысы: 1-бірлік
 • кафедрасының оқытушысы: 1-бірлік

«Құрылыс және дизайн» кафедрасы

 • кафедрасының аға оқытушысы: 1-бірлік
 • «Көлік және машина жасау»  кафедрасы
 • кафедрасының аға оқытушысы: 3-бірлік

«Энергетика және радиоэлектроника»  кафедрасы

 • кафедра доценті:2 бірлік
 • кафедрасының аға оқытушысы: 1-бірлік
 • кафедрасының оқытушысы: 4-бірлік

«Журналистика» кафедрасы

 • кафедрасының оқытушысы: 2-бірлік

«Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» кафедрасы

 • кафедрасының оқытушысы: 3-бірлік

«Құқықтық пәндер» кафедрасы

 • кафедрасының меңгерушісі: 1 бірлік
 • кафедрасының аға оқытушысы: 2-бірлік
 • кафедрасының оқытушысы: 1-бірлік

«Қаржы және менеджмент»  кафедрасы

 • кафедрасының аға оқытушысы: 1-бірлік

«Экономика және есеп» кафедрасы

 • кафедрасының аға оқытушысы: 2-бірлік

«География және экология» кафедрасы

 • кафедра профессоры:1 бірлік

«Математика және информатика» кафедрасы

 • кафедра профессоры:1 бірлік
 • кафедра доценті:1 бірлік

«Физика» кафедрасы

 • кафедрасының аға оқытушысы: 1-бірлік
 • кафедрасының  оқытушысы: 1-бірлік

«Химия және химиялық технологиялар» кафедрасы

 • кафедрасының аға оқытушысы: 1-бірлік

 

Профессорлар-оқытушылар құрамының лауазымдарына

қойылатын талаптар

 

Кафедра меңгерушісі

Лауазымдық міндеттері:Кафедраның дайындық бағыттары мен мамандықтары бойынша Даму стратегиясын әзірлейді, жұмыс берушілермен және білім беруді басқару органдарымен сыртқы байланыстарды нығайтады және дамытады. Кафедрада білім беру қызметініңнарығы мен еңбек нарығын дайындау бағыттары мен мамандықтарыбойыншаоқытады. Мамандарды даярлау сапасының кафедраішілік жүйесін әзірлейді.

Оқупроцесінің жоғары сапасын қамтамасыз ету мақсатында оқытудың педагогикалық әдістері мен құралдарын анықтайалады. Оқытудың барлық түрлері бойынша оқу сабақтарының барлық түрлерін өткізуді ұйымдастырады

Қызметкерлердің оқу, ғылыми, әдістемелік жұмысының және студенттермен тәрбие жұмысының жоспарланған және ағымдағы мәселелерін талқылау мәселелері бойынша кафедра отырысын өткізеді.Кафедра пәндері бойынша оқу бағдарламаларын бекітеді. Факультеттің және ЖОО-ның басқа кафедраларының оқу бағдарламалары бойынша қорытынды дайындайды.

Кафедраның жұмыс жоспарларын және кафедра оқытушыларының жеке жұмыс жоспарларын бекітеді. Кафедра қызметкерлері арасында педагогикалық жүктемені және функционалдық міндеттерді бөлуді жүзеге асырады және олардың уақытында және сапалы орындалуын бақылайды.Оқу сабақтарын өткізу кезінде оқытудың қазіргі заманғы техникалық құралдарын таңдауды жүзеге асырады және оларды пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

Оқу сабақтарының барлық түрлерін жүргізеді,курстық және дипломдық жобаларды, ғылыми-зерттеу жұмыстарын және магистранттар мен PhD докторанттардың диссертацияларын басқарады.

Таныстыру рәсімін ұйымдастырады және басқарады,студенттердің оқу-өндірістік және педагогикалық практикасына, курстық және дипломдық жұмыстарға қатысады.

Ағымдағы, аралық және қорытынды аттестаттауды өткізуді қамтамасыз етеді.Олардың нәтижелерін талдайды және олар туралы кафедра отырыстарында баяндайды. Кафедрада ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуді ұйымдастырады, факультет басшылығының тапсырмасы бойынша кафедра қызметкерлері қорғауға ұсынылған диссертацияларды қарайды. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысына басшылық жасайды. Аяқталған ғылыми-зерттеу жұмыстарын және мүмкіндіктерін немесе оларды енгізу нәтижелерін талқылауды ұйымдастырады. Қол жеткізілген ғылыми нәтижелерді жариялау мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

Оқулықтарға, оқу және оқу-әдістемелік құралдарға қорытынды жасауды қамтамасыз етеді. Кафедраның оқулықтарын, көрнекі құралдарын және оқу-әдістемелік материалдарын дайындауға тікелей қатысады және ұйымдастырады.

Кафедра оқытушыларының жеке жоспарларының және қызметкерлердің басқа да жұмыс түрлерінің сапасын және орындалуын бақылайды.

Кафедраның педагогикалық және ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысады. Кафедра оқытушыларының жұмыс тәжірибесін зерттейді, жинақтайды және таратады. Кафедраның жас оқытушыларына оқу және әдістемелік көмек көрсетеді. Ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындауға басшылық жасайды.

Кафедра оқытушыларының біліктілігін арттыруды жоспарлайды. Жоғары оқу орны ішінде және жоғары оқу орны аралық деңгейде даярлау бағыттары бойынша оқу-әдістемелік комиссиялардың жұмысына қатысады. Ғылыми-әдістемелік көмек көрсету мақсатында оқу мекемелерімен және өзге де ұйымдармен байланыс орнатады.

Кафедраның, факультеттің, Жоғары оқу орындарының халықаралық қызметіне қатысады және қамтамасыз етеді.

Кафедра құжаттамалары мен барлық есеп  беру түрлерін жасауды және сақтауды қамтамасыз етеді.

Кафедра қызметінің қорытындысы бойынша есеп береді.Кафедра студенттері мен қызметкерлерінің еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қауіпсіздік ережелерін орындауын бақылайды. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қорғау ережелері мен нормаларын орындайды.

Білуге міндетті:Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Ғылым туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» заңдарын және жоғары білім беру жүйесінің жұмыс істеуі мен дамуы мәселелерін реттейтін басқа да нормативтік құқықтық актілерді білуі;мамандықтар мен мамандандыру топтары бойынша оқу жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу және бекіту тәртібі;білім беру жүйесін басқару теориясы мен әдістері; оқу жоспарларын жасау тәртібі;оқу жұмысы бойынша құжаттаманы жүргізу ережесі; педагогиканы, физиологияны, психологияны және кәсіптік оқыту әдістемесін; студенттерді оқыту мен тәрбиелеудің заманауи формалары мен әдістерін; экономика негіздерін, еңбек туралы заңнамаларды;еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қорғау ережелері мен нормалары.

Біліктілікке қойылатын талаптар: кафедра меңгерушісі жоғары білімі, ғылыми дәрежесі, педагогикалық қызметкерлер лауазымдарында   3 жылдан кем емес жұмыс өтілі болуы тиіс.

 

Профессор

Лауазымдық міндеттері. Жетекшілік ететін пәндер бойынша оқу және оқу-әдістемелік жұмысты жоспарлау, ұйымдастыру және бақылауды жүзеге асырады. Кәсіптік білім беру мәселелері бойынша ғылыми-әдістемелік жұмысқа қатысады. Жетекшілік ететін пәндер бойынша оқу және оқу-әдістемелік жұмысты жоспарлау, ұйымдастыру және бақылауды жүзеге асырады. Оқу сабақтарының барлық түрлерін жүргізеді.

Кафедра жұмысының ғылыми бағыты бойынша ғылыми және ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастырады, қатысады және басқарады. Жетекшілік ететін пәндер бойынша жұмыс оқу бағдарламаларын әзірлеуге басшылық жасайды және әзірлейді. Кафедраның ғылыми-әдістемелік жұмысына мамандық бойынша әдістемелік комиссия немесе факультеттің, ЖОО-ның ғылыми-әдістемелік кеңесі құрамында қатысады.

Жетекшілік ететін пәндердің әдістемелік қамтамасыз етілуін бақылайды. Жетекшілік ететін пәндер бойынша оқулықтарды, оқу және оқу-әдістемелік құралдарды, лекциялар конспектілерін және өзге де әдістемелік материалдарды дайындауға, сондай-ақ оларды баспаға дайындауға басшылық жасайды және тікелей қатысады. Кафедраның оқу және оқу-әдістемелік жұмысын жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді. Кафедраның зерттеу бағыттары тақырыбы аясында ұйымдастырылатын семинарларға қатысады,оның ішінде халықаралық конференциялар мен мәжілістерге. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын, кафедрадағы студенттік ғылыми қоғамды ұйымдастырады және басқарады. Кафедра оқытушыларының біліктілігін арттыруға қатысады, оларға Педагогикалық шеберлік пен кәсіби дағдыларды меңгеруде қажетті әдістемелік көмек көрсетеді.

Кафедрада ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындауға басшылық жасайды. Жетекшілік ететін пәндер бойынша студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастырады және жоспарлайды. Кафедра мамандықтары бойынша оқушылармен кәсіби бағдар жұмысын басқарады.

Ғылыми-техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық, экономикалық және құқықтық білімді насихаттауға қатысады. Жеке жоспардың орындалуы туралы есептер дайындайды және ұсынады

Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қорғау ережелері мен нормаларын орындайды.

Білуге міндетті:Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Ғылым туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» заңдарын және жоғары білім беру жүйесінің жұмыс істеуі мен дамуы мәселелерін реттейтін басқа да нормативтік құқықтық актілерді білуі;білім беру жүйесін басқару теориясы мен әдістері;оқу жоспарларын жасау тәртібі;әдістемелік, ғылыми-әдістемелік, ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру;мемлекеттік білім беру стандарттары;жетекшілік ететін пәндер бойынша білім саласындағы қазіргі жағдайы; оқу жұмысы бойынша құжаттаманы жүргізу ережесі;педагогика, физиология, психология; кәсіптік оқыту әдістемесі;студенттерді оқыту мен тәрбиелеудің заманауи формалары мен әдістері; экономика негіздері, еңбек туралы заңнама;еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қорғау ережелері мен нормаларын .

Біліктілікке қойылатын талаптар: Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, ғылыми дәрежесінің, "қауымдастырылған профессор (доцент)" ғылыми атағының болуы және ғылыми-педагогикалық қызметте кемінде 5 жыл жұмыс өтілі болуы тиіс.

 

Доцент

Лауазымдық міндеттері. Жетекшілік ететін пәндер бойынша оқу және оқу-әдістемелік жұмыстарды жоспарлауды, ұйымдастыруды және бақылауды жүзеге асырады. Жоғары білім беру мәселелері бойынша ғылыми-әдістемелік жұмысқа қатысады.

Студенттердің оқу-өндірістік және педагогикалық практикасына, курстық және дипломдық жұмыстарға қатысады,таныстыру рәсімін ұйымдастырады және басқарады.

Оқу сабақтарының барлық түрлерін жүргізеді, курстық және дипломдық жобалар мен ғылыми-зерттеу жұмыстарын және магистранттар мен PhD докторанттардың диссертацияларын басқарады.

Кафедра профилі бойынша ғылыми және ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастырады, қатысады және басқарады.

Кафедра оқытушыларының жетекшілік ететін пән бойынша оқу сабақтарының барлық түрлерін өткізу сапасын бақылауды жүзеге асырады. Жетекшілік ететін курстар бойынша жұмыс бағдарламаларын әзірлейді. Мамандық бойынша әдістемелік комиссия құрамында кафедраның (факультеттің) ғылыми-әдістемелік жұмысына қатысады.

Кафедраның зерттеу бағыттары тақырыбы аясында ұйымдастырылатын семинарларға,кафедрадан жіберілген халықаралық конференцияларға, кеңестерге және конференцияларға қатысады. Жетекшілік ететін пәндерді әдістемелік қамтамасыз етуді бақылайды, жинақтайды және әзірлейді.

Кафедрадағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастырады,оның ішінде студенттік ғылыми жұмыс жәнестуденттік ғылыми қоғам мен магистрлердің жұмысына қатысады және басқарады.

Біліктілікті арттыруға қатысады және ісін жаңа бастаған оқытушыларға оқытушылық шеберлік пен кәсіби қасиеттерді меңгеруде әдістемелік көмек көрсетеді. Студенттердің, магистрлердің өзіндік жұмысын ұйымдастырады және жоспарлайды. Студенттердің, магистрлердің өзіндік жұмысын ұйымдастырады және жоспарлайды.

Кафедраның мамандануы бойынша оқушылармен кәсіби бағдарды ұйымдастырады және айналысады.

Ғылыми-техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық, экономикалық және құқықтық білімді насихаттауға қатысады. Кафедраның материалдық-техникалық базасын дамытуға қатысады. Оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдарды және зертханалық жұмыстар мен практикалық сабақтардың сипаттамасын әзірлейді және қатысады. Студенттердің тәрбие жұмысына қатысады.

Ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау жұмысына басшылық жасайды.Жеке жоспардың орындалуы туралы есепті дайындайды және ұсынады.

Кафедра студенттері мен қызметкерлерінің еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі және өртке қарсы қауіпсіздік ережелерін орындауын бақылайды. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қорғау ережелері мен нормаларын орындайды.

Білуге міндетті:Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Ғылым туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» заңдарын және жоғары білім беру жүйесінің жұмыс істеуі мен дамуы мәселелерін реттейтін басқа да нормативтік құқықтық актілерді білуі;білім беру жүйесін басқару теориясы мен әдістері; оқу жоспарларын жасау тәртібі; оқу жұмысы бойынша құжаттаманы жүргізу ережесі;педагогика, физиология, психология; кәсіптік оқыту әдістемесі;студенттерді оқыту мен тәрбиелеудің заманауи формалары мен әдістері;экономика негіздері, еңбек туралы заңнама;еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қорғау ережелері мен нормалары.

Біліктілікке қойылатын талаптар: Жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, ғылыми дәрежесінің болуы, жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес.

 

Аға оқытушы

Лауазымдық міндеттері. Оқытылатын пән немесе жекелеген сабақ түрлері бойынша оқу және оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастырады және жүргізеді.

Студенттердің оқу-өндірістік және педагогикалық тәжірибесін, курстық және дипломдық жұмыстарын, ғылыми дәрежесі болған жағдайда магистранттардың ғылыми-зерттеу жұмысы мен диссертацияларын ұйымдастырады және басқарады.

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысының бір бағыты бойыншақатысады. Оқу жұмысының барлық түрлерін жүргізеді. Ассистенттер мен оқытушылар өткізетін оқу сабақтарының сапасын бақылауды жүзеге асырады. Оқылатын пәндер бойынша жұмыс бағдарламаларын әзірлейді. Оқылатын пәндерді немесе оқу сабақтары мен оқу жұмыстарының жекелеген түрлерін әдістемелік қамтамасыз етуді жинақтайды және әзірлейді.

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысады. Оқитын пән немесе оқу сабақтары мен оқу жұмысының жекелеген түрлері бойынша студенттердің өзіндік жұмысына басшылық жасайды. Ассистенттер мен оқытушыларға педагогикалық шеберлік пен кәсіби дағдыларды меңгеруде әдістемелік көмек көрсетеді.

Мамандық бойынша әдістемелік комиссия құрамында кафедраның ғылыми-әдістемелік жұмысына қатысады. Оқушылардың кәсіби бағдарына қатысады.

Ғылыми-техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық, экономикалық және құқықтық білімді насихаттауға қатысады. Оқу сабақтарын өткізу кезінде студенттердің еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі және өртке қарсы қауіпсіздік ережелерін сақталуын,зертханалық жұмыстарды және практикалық сабақтардың орындалуын бақылайды

.Студенттердің тәрбие жұмысына белсенді қатысады. Оқулықтарды, оқу және оқу-әдістемелік құралдарды, әзірлемелерді, жұмыс бағдарламаларын және кафедраның оқу-әдістемелік жұмысының басқа да түрлерін дайындауға қатысады.

Жеке жоспардың орындалуы туралы есептер дайындайды және ұсынады.

Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қорғау ережелері мен нормаларын орындайды.

Білуге міндетті:Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Ғылым туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» заңдарын және жоғары білім беру жүйесінің жұмыс істеуі мен дамуы мәселелерін реттейтін басқа да нормативтік құқықтық актілерді;өз бейіні бойынша оқу-ғылыми пәндер;білім беру жүйесін басқару теориясы мен әдістері; оқу жоспарларын жасау тәртібі;оқу жұмысы бойынша құжаттаманы жүргізу ережесі;педагогика, физиология, психология; кәсіптік оқыту әдістемесі;студенттерді оқыту мен тәрбиелеудің заманауи түрлері мен әдістері; экономика негіздері, еңбек туралы заңнама; еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қорғау ережелері мен нормалары.

Біліктілікке қойылатын талаптар:жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, ғылыми-педагогикалық қызметтегі жұмыс өтілі кемінде 3 жыл, оның ішінде оқытушы лауазымында кемінде бір жыл немесе мамандығы (қызмет бейіні) бойынша практикалық жұмыс өтілі кемінде 5 жыл және/немесе ғылыми дәрежесінің болуы.

 

Оқытушы

Лауазымдық міндеттері. Дәрістер оқудан басқа және өндірістік практикалардың жекелеген түрлері бойынша оқу және оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастырады және жүргізеді.

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысының бір бағыты бойынша қатысады. Профессор басшылығымен,доцент немесе аға оқытушы өткізетін сабақтар мен оқу жұмысының түрлері бойынша әдістемелік құралдарды әзірлейді немесе әзірлеуге қатысады.

Студенттердің тәрбие жұмыстарына белсенді қатысады. Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыруға және басқаруға қатысады. Оқушылардың кәсіби бағдарына қатысады. Оқу сабақтарын өткізу кезінде студенттердің еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі және өртке қарсы қауіпсіздік ережелерін сақтауын зертханалық жұмыстарды және практикалық сабақтарды орындауын бақылайды.

Профессор, доцент, аға оқытушы (пән кураторы)  жетекшілігіменоқу сабақтарын әдістемелік және техникалық қамтамасыз етуді ұйымдастырады және жоспарлайды. Студенттердің жұмыс істеу дағдыларын, арнайы, ғылыми әдебиеттермен, оқу құралдарымен, өз бетінше эксперимент жүргізуге және алынған нәтижелердіжинақтауғақалыптастырады.

Ұйымдастырылатын кафедрадағы зерттеу тақырыбы аясында семинарларға, мәжілістерге, конференцияларға, оның ішінде, кафедрадан жіберілген жағдайдақатысады.Жеке жоспардың орындалуы туралы есеперді дайындайды және ұсынады.

Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қорғау ережелері мен нормаларын орындайды.

Білуге міндетті:Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Ғылым туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Заңдарын және жоғары білім беру жүйесінің жұмыс істеуі мен дамуы мәселелерін реттейтін басқа да нормативтік құқықтық актілерді;білім беру жүйесін басқару теориясы мен әдістерін; оқу жоспарларын жасау тәртібін; оқу жұмысы бойынша құжаттаманы жүргізу ережесін; педагогиканы, физиологияны, психологияны және кәсіптік оқыту әдістемесін; студенттерді оқыту мен тәрбиелеудің заманауи нысандары мен әдістерін; экономика негіздерін, еңбек туралы заңнамаларды; еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы мен өртке қарсы қорғау ережелері мен нормаларын.

Ереже

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, мамандығы (қызмет бейіні) бойынша  практикалық жұмыс  өтілі         5 жылдан кем немесе ғылыми дәрежесінің болуы.

24.07.2019