ҚР Гуманитарлық және халықаралық акмеологиялық ғылымдар Академиясының академигі Төрежан қажы Жүнісов пен ғалым,теолог Оразкүл қажы Көбейқызының арналған "Ғылым мен білімнің өзекті мәселелері" атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция

Аймақтық әлеуметтік-инновациялық университет 2019 жылдың 24-25 қазан аралығында "Отырар" университетінің негізін қалаушы ҚР Гуманитарлық және халықаралық акмеологиялық ғылымдар Академиясының академигі Төрежан қажы Жүнісов пен ғалым,теолог Оразкүл қажы Көбейқызының құрметіне "Ғылым мен білімнің өзекті мәселелері" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.

Региональный социально-инновационный университет проводит 24 по 25 октября 2019 года Международную научно-практическую конференцию "Актуальные проблемы науки и образования" в честь основателей университета "Отырар" академика Академии гуманитарных и международных Акмеологических наук РК Торежан кажы Жунусова и ученого,теолога Оразкуль кажы Кобейкызы.

Информационное письмо.

31.05.2019
Департамент науки