«Педагогтың шығармашылық бастамасы» атты ІІ Республикалық педагогтар сайысы

 

      «ZIAT» Ғылыми-әдістемелік орталығы (Астана қаласы) «Педагогтың шығармашылық бастамасы» атты ІІ Республикалық педагогтар сайысын жариялайды.

       Конкурстың мақсаты: білім беру үдерісін ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін түсіну және тәжірибелік пайдалану, педагогтың инновациялық тәжірибесін таныстыру үшін ақпараттық кеңістікті құру арқылы жаңарту жағдайында тиімділігін және қарқындылығын арттыру.

      Конкурсқа қатысушылар: білім беру мекемесінің педагог қызметкерлері қатыса алады. Қатысушылардың жас мөлшері шектелмейді, педагогикалық өтілі ескерілмейді. Қатысу жеке немесе біріккен болуы мүмкін. Бірлескен авторлар саны - екіден аспауы тиіс.

     Научно-методический центр «ZIAT» объявляет ІІ Республиканский педагогический конкурс «Творческая инициатива педагога».

      Целями конкурса являются выявление лучших работ - результатов профессиональной деятельности работников образования, предоставление авторам работ распространение педагогического опыта.

     Участники Конкурса: Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники образовательных учреждений. Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается. Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество авторов совместной разработки - не более двух человек.

  

Информационное письмо.

 

 

09.01.2019
Департамент науки