"Музыкалық пәндер" кафедрасында емтихандар

Студенттердің әртүрлі семестр бойында әртүрлі музыкалық аспаптарды, вокалды және актерлік шеберліктерді меңгеру дағдыларын жетілдіріп, жетілдірілген емтиханы кейде концерттік үлгіде өткізетін емтихандармен аяқталады, студенттер өз шығармашылық және шығармашылық қабілеттерін көрсету мүмкіндігіне ие

26.12.2018
Кафедра МД