Жаңа мамандықтарды ашу

2018 жылдың 22 маусымында 5В012600 «Математика-Физика» және 5В012700 «Математика-информатика» бакалавриат бағдарламаларына лицензия алынды.

25.06.2018