«Биология» кафедрасының еңбектер көрмесі

Ғылым апта аясында «Жалпы биология» кафедрасында оқытушылардың, магистрантардың, студенттердің еңбектер көрмесі өтті.

Көрмесінде  биология ғылымдардың кандидаты, доцент Кожевникова Л.Н, биология ғылымдардың кандидаты, доцент Шайкина Д.Н., аға оқытушысы, биология магистрі Панченко В.Ю., аға оқытушысы, биология магистрі Зубань И.А., 2 курс магистранттар Жадан К.С. и Бисенева А.К., 5В011300 «Биология» 2 курс студенті Романенко Е.И. қатысты.

Выставка трудов

13.05.2018