Студент портфолиосы

Chede Amit Ashok

Факультет: Медицинаның жоғары мектебі
Оқу түрі: бакалавриат
Кафедра: Медицинаның жоғары мектебі
Мамандығы: 5B130100 Жалпы медицина
Курс: 3
Топ: ОМ(А)-18-4
Оқу түрі: күндізгі
Ақы төлеу үлгісі: білім беру қызметін сатып алу
Оқуды бастауы : 2018
Оқуды аяқтауы: 2023
Шетел тілі: ағылшын
GPA: 2.84
Жеке оқу жоспарлары:
2018-2019 жыл
2019-2020 жыл
2020-2021 жыл