Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Қаз Рус Eng
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

Портфолио

Шахметова Гаухар Мейрамовна

Шахметова Гаухар Мейрамовна

Магистр
Білімі
2009СКГУ им.М.Козыбаева050608 Экология
2011Кокшетауский университет им.А.Мырзахметова6N0608 Экология
Ғылыми қызығушылықтары / Ғылыми жұмыс салаларыЛесное хозяйствоҒылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
  • Шахметова Г. М., Каспакбаев Е. М., ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНДАҒЫ «ҚАРМАҚШЫ ОРМАН ЖӘНЕ ЖАНУАРЛАРДҮНИЕСІН ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ»КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНДЕ ЕКПЕ ОРМАНДАРДЫҢЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ЖЕРСІНУІН ЗЕРТТЕУ, «Жастар және ғылым – 2021» аттыхалықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн конференцияныңМ А Т Е Р И А Л Д А Р Ы открыть
  • Шахметова Г. М., Каспакбаев Е. М., СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДАҒЫ «МАМЛЮТ ОРМАН ЖӘНЕЖАНУАРЛАР ДҮНИЕСІН ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ»КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНДЕҚАЙЫҢ ШЫРЫНЫН АЛУ, «Жастар және ғылым – 2021» аттыхалықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн конференцияныңМ А Т Е Р И А Л Д А Р Ы открыть
  • Шахметова Г. М., Каспакбаев Е. М., Зависимость и динамика накопления лесных горючих материалов в различныхтипах леса, «Актуальные проблемы науки и образования в области естественных исельскохозяйственныхнаук»:материалымеждународнойнаучнопрактической конференции: в 3-х томах. Т. 3. - Петропавловск: СКГУ им. М.Козыбаева, 2020. -С. 3-6 открыть
  • Шахметова Г. М., Муканова Ф. К., Тоқтар М. Т., Техногенді-бүлінген ландшафтарда түзілген топырақтардың гранулометриялыққұрамы, «Актуальные проблемы науки и образования в области естественных исельскохозяйственныхнаук»:материалымеждународнойнаучнопрактической конференции: в 3-х томах. Т. 3. - Петропавловск: СКГУ им. М.Козыбаева, 2020. -С.97-100 открыть
  • Шахметова Г. М., Тлеуп С. К., Бекухамбетова К. К., Угроза исчезновения редкого растения на территории национального парка, «Актуальные проблемы науки и образования в области естественных исельскохозяйственныхнаук»:материалымеждународнойнаучнопрактической конференции: в 3-х томах. Т. 3. - Петропавловск: СКГУ им. М.Козыбаева, 2020. -С. 59-62 открыть
  • Шахметова Г. М., Каспакбаев Е. М., Бурабай өңірінің климаты, «Актуальные проблемы науки и образования в области естественных исельскохозяйственныхнаук»:материалымеждународнойнаучнопрактической конференции: в 3-х томах. Т. 3. - Петропавловск: СКГУ им. М.Козыбаева, 2020. -С.71-76 открыть
Учебное пособие (соңғы 3 жыл)
  • Шахметова Г. М., Кебекбаев А. Е., Каспакбаев Е. М., Орман тәлімбақтары открыть
Учебно-методическое пособие (соңғы 3 жыл)
  • Шахметова Г. М., Каспакбаев Е. М., Орман құстары мен аңдары открыть
  • Шахметова Г. М., Каспакбаев Е. М., Орман тауарларын тану открыть
  • Шахметова Г. М., Каспакбаев Е. М., Дендрология открыть