Портфолио

Кулжанова Жанна Жамбуловна

Кулжанова Жанна Жамбуловна

Магистр
Білімі
1997Евразиийский национальный университетУчитель музыки и пения
2013ОМГПУСпециальность Педагогика, магистр педагогики
Ғылыми қызығушылықтары / Ғылыми жұмыс салаларыРазвитие образовательной самостоятельности студентов вузаРеспубликaлық және халықаралық көлемдегі марапаттары, сыйлықақылары, атаулы шәкіртақылары
2013Благодарность, Северо-Казахстанский государственный университет им.М.Козыбаева
2018Құрмет мадақтамасы, М.Қозыбаев атындағы СҚМУ
2019Академик М.Қозыбаев медалі. ММ № 102, 28.02.2019 ж. Хаттама №8
Ғылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
  • Кулжанова Ж. Ж., Мухатаева Ж. А., Жукова Т. В., Жасөспірімдердің көшбасшылық қасиеттерін мәдени-тынығу саласы құралдарымен дамыту, http:/group-global.org/ru/node/90425
  • Кулжанова Ж. Ж., Оқытудың белсенді әдістерін қолдану, "баскет-әдісі" және "ауыстырылған сынып" үлгісінде, Материалы региональной научно-рпактической конференции "Тенденции и перспективы развития музыкального образования и культурно-досуговой сферы". 2019 г., 93 с.
  • Мухатаева Ж. А., Кулжанова Ж. Ж., Домбыра сыныбынды студенттердің бойына музыкалық-орындаушылық ойлау қабілеттерін қалыптастыру, Международный научный журнал "Молодой ученый" №22 (260),май 2019г. С.675 открыть
  • Кулжанова Ж. Ж., Ибрагим Т. Т., Қобызда ойнауды оқыту барысында оқушылардыңмузыкалық есту қабілетін қалыптастыру ерекшеліктері, Материалы регионального научно-практического семинара «Тенденции и перспективы развития музыкального образования и культурно-досуговой сферы» 2018г., С. 60-62 открыть
  • Кулжанова Ж. Ж., Шульга К. А., Ассамблея народа Казахстана как символ межнационального согласия, Материалы факультетской студенческой научно-практической конференции "Студенческая наука - 2018", 2018. - 169с., С.152-156 открыть
  • Кулжанова Ж. Ж., Костромина В. Н., Организация работы районных домов культуры на примере Тимирязевского РДК), Материалы факультетской студенческой научно-практической конференции «Студенческая наука -2018». 2018. - 169с., С. 83-85 открыть
  • Мухатаева Ж. А., Кулжанова Ж. Ж., Тәжірибелік қызметте музыкалық білім беру бакалаврын дайындау мәселелері мен келешегі, Международный сборник научных трудов "Интеграционные процессы в музыкальном и художественном образовании: проблемы и перспективы" под ред. К. П. Матвеевой; ФГБОУ ВО «Урал.гос. пед. ун-т». — Екатеринбург, 2018. — 169с. открыть
  • Мухатаева Ж. А., Кулжанова Ж. Ж., Тәжірибелік қызметте музыкалық білім беру бакалаврын дайындау мәселелері мен келешегі, Интеграционные процессы в музыкальном и художественном образовании: проблемы и перспективы: международный сборник научных трудов/ под ред. К. П. Матвеевой ; ФГБОУ ВО «Урал.гос. пед. ун-т». — Екатеринбург, 2018.-169с. С.87 открыть
Учебно-методическое пособие (соңғы 3 жыл)
  • Мухатаева Ж. А., Кулжанова Ж. Ж., УМП Көркем шығармашылығы" открыть
Курстардың презентациялары