Электронды ректорат

2004 жылы іске қосылған "Электронды ректорат" оқу процесін басқару жөніндегі ақпараттық-талдау кешені бүгінгі күні оқу процесінің барлық циклін – контингенттін қалыптастырудан бастап білім алушыларды қорытынды аттестаттауға дейін сүйемелдейтін ақпараттық жүйелердің жиынтығын ұсынады. "Электронды ректорат" ЖОО-ны басқарудың ақпараттық-талдау кешені оқу процесіне қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін ректорат, деканаттар, кафедра меңгерушілері, қызметтер мен бөлімдер деңгейінде білім беру ресурстарының жедел мониторингі және білім беру үдерістерін басқару бойынша негізгі функцияларды ақпараттық қолдауды және автоматтандыруды қамтамасыз етеді.

"Электронды ректорат" ЖОО-ны басқарудың ақпараттық-талдау кешені білім беруді ақпараттандыру саласындағы алдыңғы қатарлы әзірлемелердің бірі болып табылады және білім беру процесін басқарудың барлық негізгі құрамдас бөліктерін, соның ішінде кредиттік технология бойынша жүзеге асырады.

Қазіргі уақытта кешен 23 жобадан тұрады, оның құрамына 400-ден астам модульдер мен кіші модульдер кіреді. Бұл интерфейстік қондырма университеттің ақпараттық кеңістігінің жеткілікті талап етілетін бөлігі болып табылады, бұл туралы күн сайын осы ресурсты күніне 2000-нан астам рет пайдаланатыны дәлел бола алады. Ақпаратты қорғауды ұйымдастыру және ЖОО-ны басқарудың ақпараттық-талдау кешеніне қол жеткізу құқықтарын шектеу үшін "Электронды ректорат" жүйеге қол жеткізудің рөлдік деңгейі іске асырылды.

"Электронды ректорат" ЖОО-ны басқарудың ақпараттық-талдау кешені ЖОО-ның басшылық құрамына мониторинг мүмкіндігін ұсынады:

  • білім беру қызметін жүргізу үшін әртүрлі ресурстар;
  • білім беру үдерісін басқару үшін қажетті білім беру қызметін сипаттайтын өлшемдер;
  • оқу үдерісі – ведомостарды қалыптастыру, рейтингтік және аралық бақылау нәтижелерін белгілеу (аттестаттау, емтихандар, курстық жұмыстар және курстық жобалар), сондай-ақ білім алушыларды қорытынды бақылау (мемлекеттік емтихан және дипломдық жобаларды қорғау);
  • педагогикалық жүктемені кафедра мен ПОҚ орындау.

"Электронды ректорат" білім беру үдерісін басқарудың келесі функцияларын жүзеге асырады:

  • оқу жоспарларын қалыптастыру;
  • білім беру мекемесінің аудиториялық және аудиториядан тыс педагогикалық жүктемесін жоспарлау;
  • стипендияларды төлеуге бұйрық қалыптастыру;
  • ҚР БҒМ қабылдаған талаптарға сәйкес оқу процесі бойынша есептілікті қалыптастыру;
  • бітірушілердің диплом бланкілерін автоматты түрде толтыру.

"Электронды ректорат" ЖОО-ны басқарудың ақпараттық-талдау кешенінің деректер банкі оқу процесін ұйымдастыру және сүйемелдеу бойынша барлық негізгі ақпаратты қамтиды және электрондық құжат айналымы қызметін қамтамасыз етеді.