ЖООішілік жоспарлау жүйесі

Университетті басқару:

  • Қазақстан Республикасы заңнамасына;
  • Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларына;
  • М.Қозыбаев атындағы СҚМУ Жарғысына;
  • Ішкі тәртіп ережелеріне,
  • дара басшылық пен алқалылықтың үйлесу ұстанымдарына ұжымдық шартқа сәйкес іске асырылады.