Басшылық

Ректор университеттің тікелей басқаруын жүзеге асырады. Ректор дара басшылық қағидаларында жұмыс iстейдi және ҚР заңы және университет жарғымен анықталатын оның құзыретіне сәйкес университет қызметiнiң барлық мәселелерді өз бетімен шешедi.

Университеттi басқару алқалы органдары Байкау кеңес және Ғылыми кеңес болып табылады.

Байқау кеңесі СКГУ им. М.Козыбаева создан приказом министра образования и науки Республики Казахстан № 455 от 7 июля 2016 года. В состав совета вошли представители Министерства образования и науки РК, региональной исполнительной власти, финансового сектора, сферы образования, частного бизнеса.

Ғылыми кеңес университеттi басқарудың алқалы органы болып табылады және университет қызметiмен жалпы басқаруды жүзеге асырады. Ғылыми кеңестiң құрамында ректор, факультеттердiң проректорлары, декандары, ТжӘИ директоры, құрылымдық бөлiмшелердiң жетекшiлері, профессорлық-оқытушылар құрамының , студенттiк және ЖОО-ның қоғамдық ұйымдарының өкiлдерi кiредi.

Ректордың бұйрық пен жарлықтарына және ол бекітілген қызмет міндеттеріне сәйкес проректорлар университет қызметiнiң нақты түрiмен тiкелей басқарады.

  • стратегия және халықаралық ынтымақтастық жөніндегі проректор;
  • академиялық сауалдар жөніндегі проректор;
  • ғылым және инновациялар жөніндегі проректор;
  • тәрбие жұмысы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректор.