Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Қаз Рус Eng
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

2021-2022 оқу жылына қабылдау бойынша магистратураның білім беру бағдарламалары

 

Білім беру бағдарламасы тобының нөмірі

Білім беру бағдарламалары топтарының атауы

Білім бағдарламасы Оқу ақысы Бағыт
7M01 Педагогикалық ғылымдар
М001 Педагогика және психология 1. 7M01101 Педагогика және психология 417 360

Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)

М005 Дене шынықтыру педагогтерін даярлау

2. 7M01401 Дене шынықтыру және спорт

417 360 Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
М010 Математика педагогтерін даярлау 3. 7M01502 Математика
417 360
 
Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
М011 Физика педагогтерін даярлау 4. 7M01503 Физика 417 360 Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
М012 Информатика педагогтерін даярлау 5. 7M01501 Информатика
417 360
Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
М013 Химия педагогтерін даярлау 6. 7M01504 Химия  417 360  Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
М018 Орыс тілі мен әдебиеті педагогтерін даярлау 7. 7M01702 Орыс тілі мен әдебиеті
417 360 Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
М019 Шет тілі педагогтерін даярлау 8. 7M01701 Шетел тілі: екі шетел тілі 417 360  Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
9. 7M01704 Шетел тілі: екі шетел тілі Бейінді (оқу мерзімі - 1 жыл)
М021 Арнайы педагогика 10. 7М01903 Арнайы педагогика 417 360  Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
11. 7М01904 Арнайы педагогика Бейінді (оқу мерзімі - 1 жыл)
7M02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
М053 Тарих және археология 12. 7M02201 Тарих 417 360 Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
М060 Филология 13. 7M02301 Филология 417 360 Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
7M03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат
М067  Журналистика және репортер ісі 14. 7М03202 PR-журналистика 417 360 Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
15. 7М03203 Журналистика Бейінді (оқу мерзімі - 1 жыл)
7M04 Бизнес, басқару және құқық
М070 Экономика 16. 7М04101 Экономика 417 360 Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
17. 7М04109 Экономика Бейінді (оқу мерзімі - 1 жыл)
М071 Мемлекеттік және жергілікті басқару 18. 7М04106 Мемлекеттік басқару 417 360  Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
19. 7М04115 Мемлекеттік басқару Бейінді (оқу мерзімі - 1 жыл)
М072 Менеджмент  20. 7М04104 Менеджмент 417 360 Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
21. 7М04113 Менеджмент Бейінді (оқу мерзімі - 1 жыл)
М074  Қаржы, банк және сақтандыру ісі  22. 7М04105 Қаржы

417 360

Бейінді (оқу мерзімі - 1 жыл)
23. 7М04108 Қаржылық аналитика Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
М078 Құқық 24. 7M04201 Құқықтану
417 360
Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
25. 7M04202 Құқықтану Бейінді (оқу мерзімі - 1 жыл)
7M05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
М080 Биология 26. 7М05101 Биология 417 360 Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
М082 Биотехнология 27. 7M05102 Биотехнология 417 360 Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
М084 География 28. 7М05201 География 417 360 Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
М087 Қоршаған ортаны қорғау технологиясы 29. 7М05202 Экология 417 360 Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
М090 Физика 30. 7M05302 Астрономия және қашықтықтан зерттеу әдістері
417 360
Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
31. 7M05304 Физика және физикалық сараптама
Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
7M06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
М094 Ақпараттық технологиялар 32. 7М06102 Ақпараттық жүйелер 417 360 Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
М096 Коммуникации и коммуникационные технологии 33. 7М06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 417 360 Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
34. 7М06204 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар Бейінді (оқу мерзімі - 1 жыл)
7M07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
М097 Химиялық инженерия және процестер 35. 7M07102 Органикалық заттардың химиялық технологиясы 417 360 Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
М099 Энергетика және электр техникасы 36. 7М07103 Электр энергетикасы 417 360 Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
37. 7М07115 Электр энергетикасы Бейінді (оқу мерзімі - 1 жыл)
М102 Робототехника және мехатроника 38. 7M07106 Робототехникалық, зияткерлік жүйелер және аспап жасау 417 360 Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
39. 7M07110 Робототехникалық, зияткерлік жүйелер және аспап жасау Бейінді (оқу мерзімі - 1 жыл)
М103 Механика және металл өңдеу 40. 7М07101 Машина жасау 417 360 Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
41. 7М07101 Машина жасау Бейінді (оқу мерзімі - 1 жыл)
М104 Көлік, көліктік техника және технологиялар 42. 7M07111 Көлік, көліктік техника және технологиялар
417 360
Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
43. 7M07112 Көлік, көліктік техника және технологиялар Бейінді (оқу мерзімі - 1 жыл)
М130 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) 44. 7М07502  Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)
417 360
Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
45. 7М07504Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша) Бейінді (оқу мерзімі - 1 жыл)
7M08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар
М131 Өсімдік шаруашылығы 46. 7M08101 Агрономия 417 360 Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
47. 7M08102 Агрономия Бейінді (оқу мерзімі - 1 жыл)
М132 Мал шаруашылығы 48. 7М08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы 417 360 Ғылыми-педагогикалық (оқу мерзімі - 2 жыл)
49. 7М08202 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы Бейінді (оқу мерзімі - 1 жыл)

Ескерту: 1,5 жылдық мерзімге оқыту үшін, екінші жылдағы оқыту құны жылдық құнның 50 пайызын құрайды.