Докторантураның білім беру бағдарламалары

Білім беру бағдарламасы (жақшада ҚР АК 08-2009 классификаторына сәйкес коды көрсетілген) Оқу ақысы, теңге (2020-2021 оқу жылдары)
8D04 Бизнес, басқару және құқық
8D04101 (6D050600) Экономика 1 307 000
8D06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
8D06101 (6D075100) Информатика, есептегіш техника және басқару 1 307 000
8D06201 (6D071900) Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 1 307 000
8D07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
8D07101 (6D071200) Машина жасау 1 307 000
8D07102 (6D072100) Органикалық заттардың химиялық технологиясы 1 307 000
8D07103 (6D071800) Электр энергетикасы 1 307 000
8D07105 Көлік, көлік технологиясы және технологиялары 1 307 000