PhD докторантурасы

«Докторантура − жоғары оқу орындары мен ғылыми ұйымдарда біліктілігі жоғары ғылыми және ғылыми-педагог кадрлар даярлау нысаны.
Философия докторы (PhD) бейіні бойынша доктор – тиісті мамандықтар бойынша докторан­тураның кәсіптік оқу бағдарламаларын меңгерген адамдарға берілетін жоғары академиялық дәрежелер».

Қазақстан Республикасының Заңы «Білім туралы»

2011 жылы М.Қозыбаев атындағы СҚМУ-да докторантура бойынша 4 мамандық ашылды.

Докторантураның білім беру бағдарламалары

Түсу шарттары