Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Қаз Рус Eng
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

2020-2021 оқу жылында студенттерді қабылдау үшін білім беру бағдарламалары

«Серпін» әлеуметтік жобасына қатысатын мамандықтар тиісті белгімен белгіленген ( ).

Мамандықтар шифрі мен атауы

Мектеп түлектеріне арналған ҰБТ мен КТ-ның бейінді пәндері

Колледж түлектеріне арналған ҰБТ пәндері

Оқу құны, теңге, 2020-2021 оқу жылына

Бірінші

Екінші

Бірінші

Екінші

Толық

Қысқартылған оқу мерзімі

ҚБТ-дан қысқартылған оқу мерзімі

6B01 Педагогикалық ғылымдар

1

6B01101 Педагогика және психология

Биология

География

Педагогика және психология негіздері

Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы

395 000

395 000

198 000

2

6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Биология

География

Педагогика және психология негіздері

Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы

395 000

395 000

198 000

3

6B01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Биология

География

Педагогика және психология негіздері

Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы

395 000

395 000

198 000

4

6B01401 Дене шынықтыру және спорт

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

Педагогика және психология негіздері

395 000

395 000

198 000

5

6B01402 Музыкалық білім

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

Педагогика және психология негіздері

395 000

395 000

198 000

6

6B01404 Дене мәдениеті және бастапқы әскери дайындық

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

Педагогика және психология негіздері

395 000

395 000

198 000

7

6B01505 Биология

Биология

Химия

Педагогика және психология негіздері

Биология

395 000

395 000

198 000

8

6B01507 География-история

География

Дүниежүзілік тарих

Педагогика және психология негіздері

География

395 000

395 000

198 000

9

6B01508 Математика-информатика

Математика

Физика

Педагогика және психология негіздері

Математика

395 000

395 000

198 000

10

6B01509 Математика-физика

Математика

Физика

Педагогика және психология негіздері

Математика

395 000

395 000

198 000

11

6B01510 Физика-информатика

Физика

Информатика

Педагогика және психология негіздері

Физика

395 000

395 000

198 000

12

6В01511 Химия-биология

Химия

Биология

Педагогика және психология негіздері

Химия

395 000

395 000

198 000

13

6В01701 Шет тілі: екі шет тілдер

Шет тілі

Дүниежүзілік тарих

Педагогика және психология негіздері

Ағылшын, неміс, француз тілдері

395 000

395 000

198 000

14

6В01702 Орыс тілі мен әдебиеті

Орыс тілі

Орыс әдебиеті

Педагогика және психология негіздері

Орыс тілі

380 000

380 000

198 000

15

6В01703 Қазақ тілі мен әдебиеті

Қазақ тілі

Қазақ әдебиеті

Педагогика және психология негіздері

Қазақ тілі

380 000

380 000

198 000

16

6В01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

Биология

География

Педагогика және психология негіздері

Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы

395 000

395 000

198 000

17

6В01902 Дефектология (логопедия)

Биология

География

Педагогика және психология негіздері

Биология

395 000

395 000

198 000

18

6В01903 Дефектология (олигофренопедагогика)

Биология

География

Педагогика және психология негіздері

Биология

395 000

395 000

198 000

19

6В01904 Дефектология (сурдопедагогика)

Биология

География

Педагогика және психология негіздері

Биология

395 000

395 000

198 000

6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

20

6В02101 Дизайн

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

Сурет және композиция

395 000 395 000

198 000

21

6В02302 Шетел филологиясы

Шет тілі

Дүниежүзілік тарих

Қазақ тілі / орыс тілі

Шет тілі (ағылшын / неміс / француз)

380 000 380 000 198 000

22

6В02303 Аударма ісі

Шет тілі

Дүниежүзілік тарих

Қазақ тілі / орыс тілі

Шет тілі (ағылшын / неміс / француз)

380 000

380 000

198 000

6B03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

23 6В03202 PR-журналистика Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан Қазақ тілі / орыс тілі 395 000 395 000 198 000

6B04 Бизнес, басқару және құқық

24

6В04103 Менеджмент

Математика

География

Экономика негіздері

Менеджмент

395 000

395 000

220 000

25

6В04104 Қаржы

Математика

География

Қаржы және несие

Ұйымдар қаржысы

395 000

395 000

220 000

26

6В04105 Есеп және аудит

Математика

География

Қаржы және несие

Ұйым экономикасы

395 000

395 000

220 000

27

6В04106 Мемлекеттік басқару

Математика

География

Экономика негіздері

Менеджмент

395 000

395 000

220 000

28 6B04107 Бизнестегі экономика Математика География Экономика негіздері Менеджмент 395 000 395 000 220 000

29

6В04201 Құқықтану

Дүниежүзілік тарих

Адам. Қоғам. Құқық

Мемлекет пен құқық теориясының негіздері

ҚР азаматтық құқығы

395 000

395 000

220 000

6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

30

6В05101 Биология

Биология

Химия

Химия

Биология

395 000

395 000

198 000

31

6В05102 Биотехнология

Биология

Химия

Химия

Биология

395 000

395 000

198 000

32

6В05202 Экология

Биология

География

Химия

Биология

395 000

395 000

198 000

33 6B05203 География және табиғатты пайдалану Математика География Математика География 395 000 395 000 198 000

34

6В05302 Астрономия және қашықтықтан зерттеу әдістері

Физика

Математика

Математика

Физика

395 000

395 000

198 000

35 6В05305 Химиялық сараптама және өндірісті аналитикалық бақылау Химия Биология Биология Химия 395 000 395 000 198 000

6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

36

6В06102 Ақпараттық жүйелер

Математика

Физика

Математика

Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері

449 000

449 000

198 000

37

6В06103 Информатика

Математика

Физика

Математика

Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері

449 000

449 000

198 000

38

6В06104 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

Математика

Физика

Математика

Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері

449 000

449 000

198 000

39

6В06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

Математика

Физика

Физика

Электроника және схемотехника негіздері

449 000

449 000

198 000

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

40

6В07101 Машина жасау

Математика

Физика

Материалтану

Еңбекті қорғау

449 000

449 000

198 000

41

6В07102 Органикалық заттардың химиялық технологиясы

Химия

Физика

Химия

Жалпы химиялық технология

449 000

449 000

198 000

42

6В07103 Электр энергетикасы

Математика

Физика

Электротехниканың теориялық негіздері

Еңбекті қорғау (Электр қауіпсіздігі негіздері)

449 000

449 000

198 000

43

6В07105 Көлік, көліктік техника және технологиялар

Математика

Физика

Физика

Еңбекті қорғау

449 000

449 000

198 000

44

6B07106 Робототехникалық, зияткерлік жүйелер және аспап жасау

Математика

Физика

Математика

Саланың технологиялық процестерін автоматтандыру

449 000 449 000

198 000

45

6В07301 Құрылыс

Математика

Физика

Құрылыс материалдары

Еңбекті қорғау

449 000

449 000

198 000

46

6B07302 Құрылыс нысандарын жобалау және ақпараттық модельдеу

Математика

Физика

Құрылыс материалдары

Еңбекті қорғау

449 000

449 000

198 000

47

6В07201 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

Биология

Химия

Химия

Микробиология

449 000

449 000

198 000

48

6B07502 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

Математика

Физика

Физика

Стандарттау

449 000

449 000

198 000

49 6В07503 Стандарттау, сараптама және сапа аудиті (салалар бойынша) Математика Физика Физика Стандарттау 449 000 449 000 198 000

6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

50

6В08101 Агрономия

Биология

Химия

Биология

Агрономия негіздері

449 000 449 000

198 000

51

6В08102 Өсімдік қорғау және карантин

Биология

Химия

Биология

Агрономия негіздері

449 000

449 000

198 000

52

6В08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

Биология

Химия

Биология

Мал шаруашылығы

449 000

449 000

198 000

53

6В08301 Орман ресурстары және орман шаруашылығы

Биология

География

Ормантану

Дендрология

449 000

449 000

198 000

6B10 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)

54

6В10101 Жалпы медицина

Биология

Химия

 

 

650 000

650 000

-

55

6В10102 Фармация

Биология

Химия

 

 

609 000

609 000

-

6B11 Қызмет көрсету

56

6В11101 Мәдени-тынығу жұмысы

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

Қазақстан тарихы

Шығармашылық емтихан

395 000

395 000

198 000

57

6В11102 Туризм

География

Шет тілі

География

Туристік қызметті ұйымдастыру

395 000

395 000

198 000