Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Қаз Рус Eng
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

2020-2021 оқу жылында студенттерді қабылдау үшін білім беру бағдарламалары

"Серпін"   әлеуметтік жобасына қатысатын мамандықтар тиісінше белгімен белгіленген  ( ).

Білім беру бағдарламасы тобының нөмірі

Білім беру бағдарламалары топтарының атауы Білім беру бағдарламасының коды және атауы

Мектеп түлектеріне арналған ҰБТ және КТ бейіндік пәндері

Колледж түлектеріне арналған ҰБТ пәндері

Бірінші

Екінші 

Бірінші

Екінші 

6B01 Педагогикалық ғылымдар

 В001 Педагогика және психология 

1.6B01101 Педагогика және психология

Биология

География

Педагогика және психология негіздері

Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы

 В002  Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

2.6B01201 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Биология

География

Мектепке дейінгі педагогика және психология негіздері

Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы

 В003 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

3.6B01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Биология

География

Педагогика және психология негіздері

Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы

 В005 Дене шынықтыру мұғалімдерін дайындау  

4.6B01401 Дене шынықтыру және спорт

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

Педагогика және психология негіздері
5.6B01404 Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындық Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан Педагогика және психология негіздері
 В006 Музыка мұғалімдерін дайындау

6.6B01402 Музыкалық білім

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

Педагогика және психология негіздері
 В009 Математика мұғалімдерін дайындау 7.6B01508 Математика-информатика Математика Физика Педагогика және психология негіздері Математика
8.6B01509 Математика-физика Математика Физика Педагогика және психология негіздері Математика
В010 Физика мұғалімдерін дайындау 9.6B01510 Физика-информатика Физика Информатика Педагогика және психология негіздері Физика
В012 Химия мұғалімдерін дайындау 10.6B01511 Химия-биология Химия Биология Педагогика және психология негіздері Химия
В013 Биология мұғалімдерін дайындау 11.6B01505 Биология  Биология Химия Педагогика және психология негіздері Биология
В014 География мұғалімдерін дайындау 12.6B01507 География-история География Дүниежүзі тарихы Педагогика және психология негіздері География
В016 Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін дайындау 13.6B01703 Қазақ тілі мен әдебиеті
Қазақ тілі
Қазақ әдебиеті
Педагогика және психология негіздері
Қазақ тілі
В017 Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін дайындау 14.6B01702 Орыс тілі мен әдебиеті
Орыс тілі
Орыс әдебиеті
Педагогика және психология негіздері
Орыс тілі
В018 Шет тілі мұғалімдерін дайындау 

15.6B01701 Шет тілі: екі шет тілі

Шет тілі

Дүниежузі тарихы

Педагогика және психология негіздері

Ағылшын, неміс, француз

В019 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандарын дайындау

16.6B01801 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

Биология

География

Педагогика және психология негіздері

Тәрбие қызметінің теориясы мен практикасы

В020  Әлеуметтік педагогика мамандарын дайындау   17. 6B01902 Дефектология (логопедия) Биология География Педагогика және психология негіздері Биология

18.6B01903 Дефектология (олигофренопедагогика)

Биология География Педагогика және психология негіздері Биология
19.6B01904 Дефектология (сурдопедагогика)
Биология География Педагогика және психология негіздері Биология

6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

В031 Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіптік дизайн  20.6B02101 Дизайн Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан Сурет және композиция
В036  Аударма ісі   21.6B02302 Шетел филологиясы Шет тілі  Дүниежүзі тарихы Қазақ тілі/орыс тілі Шет тілі  (ағылшын/ неміс/ француз)

22.6B02303 Аударма ісі

Шет тілі 

Дүниежүзі тарихы

Қазақ тілі/орыс тілі

Шет тілі  (ағылшын/ неміс/ француз)

6B03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

В042 Журналистика және репортер ісі 23.6В03202 PR-журналистика Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан Шығармашылық емтихан Қазақ тілі/орыс тілі

6B04 Бизнес, басқару және құқық

В044  Менеджмент және басқару

24.6B04103 Менеджмент

Математика

География

Экономика негіздері

Менеджмент

25.6B04106 Мемлекеттік әкімшілік ету Математика География Экономика негіздері Менеджмент
26.6B04107 Бизнестегі экономика Математика География Экономика негіздері Менеджмент
В045 Аудит және салық салу 27.6B04105 Есеп және аудит Математика География Қаржы және несие Ұйым экономикасы
В046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

28.6B04104 Қаржы

Математика

География

Қаржы және несие

Ұйым қаржысы

В049 Құқық  29.6B04201 Құқықтану Дүниежүзі тарихы Адам. Қоғам. Құқық Мемлекет және құқық  ҚР Азаматтық құқығы

6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

В050  Биологиялық және сабақтас ғылымдар
 

30.6B05101 Биология

Биология

Химия

Химия

Биология

31.6B05102 Биотехнология Биология Химия Химия Биология
В051  Қоршаған орта

32.6B05202 Экология

Биология

География

Химия

Биология

33.6B05203 География және табиғатты пайдалану Математика География Математика География
В053 Химия  34.6В05305 Химиялық сараптама және өндірісті аналитикалық бақылау Химия Биология Биология Химия

В054

Физика  35.6B05302 Астрономия және қашықтықтан зерттеу әдістері Физика Математика Математика Физика

6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

В057   Ақпараттық қауіпсіздік
   
  

36.6B06102 Ақпараттық жүйелер

Математика

Физика

Математика

Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері

37.6B06103 Информатика

Математика

Физика

Математика

Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері

38.6B06104 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

Математика

Физика

Математика

Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері

В059 Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар
39.6B06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар Математика Физика Физика Электроника және схемотехника негіздері
6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

В060

Химиялық инженерия және процестер 40.6B07102 Органикалық заттардың химиялық технологиясы Химия Физика Химия Жалпы химиялық технология
В062 Электротехника және энергетика 41.6B07103 Электр энергетикасы  Математика Физика Электротехниканың теориялық негіздері Еңбекті қорғау (Электр қауіпсіздігі негіздері)
В064   Механика және металл өңдеу
 

42.6B07101 Машина жасау

Математика

Физика

Материалтану

Еңбекті қорғау

43.6B07106 Робототехникалық, зияткерлік жүйелер және аспап жасау

Математика

Физика

Математика

Саланың технологиялық процестерін автоматтандыру

В065  Автокөлік құралдары

44.6B07105 Көлік, көлік техникасы және технологиялары

Математика

Физика

Физика

Еңбекті қорғау

В068 Азық-түлік өнімдерін өндіру 45.6B07201 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы 
Биология
Химия
Химия
Микробиология
В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

46.6B07301 Құрылыс

Математика

Физика

Құрылыс материалдары

Еңбекті қорғау
47.6B07302 Құрылыс объектілерін жобалау және ақпараттық модельдеу Математика Физика Құрылыс материалдары Еңбекті қорғау
В076
 
Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

48.6B07502 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

Математика

Физика

Физика

Стандарттау

49. 6В07503 Стандарттау, сараптама және сапа аудиті (салалар бойынша) Математика Физика Физика Стандарттау

6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

В077    Өсімдік шаруашылығы 

50.6B08101 Агрономия

Биология

Химия

Биология

Агрономия негіздері

51.6B08102 Өсімдіктерді қорғау және карантин

Биология

Химия

Биология

Агрономия негіздері
В078  Мал шаруашылығы 

52.6B08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

Биология

Химия

Биология

Мал шаруашылығы

В079  Орман шаруашылығы

53.6B08301 Орман ресурстары және орман өсіру

Биология

География

Орман шаруашылығы

Дендрология

6B10 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)

В085 Фармация 54.6B10102 Фармация Биология Химия    
В086 Жалпы медицина

55.6B10101 Жалпы медицина

Биология

Химия

 

 

6B11 Қызметтер

В091 Туризм 56.6B11102 Туризм География Шет тілі География Туристік қызметті ұйымдастыру
В092  Бос уақыт

57.6B11101 Мәдени-тынығу жұмысы

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

Шығармашылық емтихан

Қазақстан тарихы