Кубан мемлекеттік техникалық университеті

2019 жылдың 30 сәуірінде Кубан мемлекеттік техникалық университетімен екі диплом беру арқылы бірлескен білім беру бағдарламаларын (қос дипломды білім беру бағдарламаларын) жүзеге асыру туралы келісім жасалды.

М. Қозыбаев ат. СҚМУ Кубан мемлекеттік технологиялық университеті
Код Магистрлік бағдарлама Код Бағыт Магистрлік бағдарлама
7M07103
Электр энергетикасы 13.03.02 Электроэнергетика және электротехника
Электрмен жабдықтау
7M07101
Машина жасау 15.03.05 Машина жасау өндірістерін конструкторлық-технологиялық қамтамасыз ету Металл өңдеу станоктары мен кешендері