8D04101 Экономика

Тарих, экономика және құқық факультеті → Экономика және есеп кафедрасы

Ғылыми дәрежесі: 8D04101 Экономика мамандығы бойынша PhD

Кәсіптік қызмет саласы:

жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мекемелері, ғылыми-зерттеу орталықтары, ғылыми-зерттеу ұйымдары, әртүрлі меншіктегі кәсіпорындар.

Кәсіби қызметтің объектілері:

мемлекеттік органдар, университеттер мен ғылыми-зерттеу институттары, мемлекеттік және мемлекеттік емес меншік нысандары, соның ішінде өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы және коммуналдық шаруашылық, әскери-өндірістік кешен, өндіріс және тұтыну.

Кәсіптік қызметтің түрлері:

  • ғылыми және зерттеу;
  • эксперименттік зерттеулер;
  • ғылыми және педагогикалық;
  • жоба;
  • ұйымдастырушылық және басқарушылық.

Кәсіби қызметтің мазмұны:

Ол соңғы теориялық және әдіснамалық жетістіктерді және экономика саласындағы отандық және шетелдік ғылымды дамытуды, сондай-ақ тәжірибеде ғылыми зерттеулердің заманауи әдістерін қолдануды қамтиды.