Білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру туралы ереженің жобасы талқылауға шығарылады

Құрметті әріптестер!

Білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру туралы ереженің жобасы талқылауға шығарылады. Ескертулер мен ұсыныстарды 24.12.2020 дейін kuantaeva_m@mail.ru электрондық поштаға жібере аласыз.

23.12.2020