М. Қозыбаев атындағы СҚУ Академиялық саясат жобасы талқылауға шығарылады

Құрметті әріптестер! М. Қозыбаев атындағы СҚУ Академиялық саясат жобасы талқылауға шығарылады.

04.09.2020