ІНҚ жобалары талқылауға шығарылады

Құрметті әріптестер! Оқу процесін ұйымдастыру бойынша жобалар талқылауға шығарылады:

 1. "М. Қозыбаев атындағы СҚУ" КЕАҚ қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып, білім беру процесін ұйымдастыру қағидалары
 2. Карантин режимінде "М. Қозыбаев атындағы СҚУ" КЕАҚ-да емтихан сессиясы кезінде прокторға арналған нұсқаулық
 3. Карантин режимінде "М. Қозыбаев атындағы СҚУ" КЕАҚ-да емтихан сессиясы кезеңінде білім алушыларға арналған нұсқаулық
 4. "М. Қозыбаев атындағы СҚУ" КЕАҚ-да карантин режимінде қорытынды аттестаттауды өткізу жөніндегі нұсқаулық
 5. Карантин режимінде "М. Қозыбаев атындағы СҚУ" КЕАҚ-да аралық аттестаттауды өткізу жөніндегі нұсқаулық
 6. COVID-19 короновирустық инфекция пандемиясы кезеңінде «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КеАҚ-ның сайтында түлектер дипломындағы деректерді верификациялаумен танысу бойынша жадынама 
 7. COVID-19 короновирустық инфекция пандемиясы кезеңінде «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КеАҚ-ның сайтында жеке оқу жоспарымен (ЖОЖ) танысу бойынша білімалушыға жаднама
 8. Оқу түріне (емтихан, курстық жұмысты/жобаны қорғау, практика)  келу парағын қарау бойынша жаднама 
 9. Оқу іс-әрекетінің барлық түрлері бойынша қорытынды бағаларды енгізу бойынша жадынама
 10. «М. Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ білім алушылары үшін қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып кәсіптік тәжірибелерді ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық
 11. Төтенше жағдай және карантин режимі кезінде білім алушыға арналған қашықтықтан білім беру технологияларын қолдана отырып білім беру процесін ұйымдастыру жөніндегі нұсқаулық

Ескертулер мен ұсыныстар 2020 жылдың 27 тамызына дейін қабылданады cos_skgu@mail.ru.

21.08.2020