Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Қаз Рус Eng
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

М. Қозыбаев атындағы СҚУ КеАҚ профессор-оқытушы құрамның бос орындарына орналастыруға конкурс жариялайды

М. Қозыбаев атындағы СҚУ КеАҚ профессор-оқытушы құрамның бос орындарына орналастыруға конкурс жариялайды:

1) «Көлік және машина жасау» кафедрасының меңгерушісі (доценті) - 1 бірлігі;

2) «Көлік және машина жасау» кафедрасының аға оқытушысы - 2 бірлігі;

3) «Энергетика және радиоэлектроника» кафедрасының доценті - 4 бірлігі;

4) «Құрылыс и дизайн» кафедрасының аға оқытушысы - 4 бірлігі;

5) «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы - 2 бірлігі;

6) «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» кафедрасының оқытушысы - 1 бірлігі;

7) «Герман-роман филологиясы» кафедрасының доценті – 1 бірлігі;

8) «Герман-роман филологиясы» кафедрасының аға оқытушысы - 3 бірлігі;

9) «Герман-роман филологиясы» кафедрасының оқытушысы - 1 бірлігі;

10) «Шет тілдері» кафедрасының меңгерушісі (доценті) - 1 бірлігі;

11) «Шет тілдері» кафедрасының доценті - 1 бірлігі;

12) «Практикалық қазақ тілі» кафедрасының меңгерушісі (доценті) - 1 бірлігі;;

13) «Қазақ тілі және әдебиеті» кафедрасының доценті - 4бірлігі;

14) «Қазақ тілі және әдебиеті» кафедрасының оқытушысы - 1 бірлігі;

15) «Орыс тілі және әдебиеті» кафедрасының доценті - 3 бірлігі;

16) «Саз пәндері» кафедрасының аға оқытушысы – 1 бірлігі;

17) «Педагогика және психология» кафедрасының доценті - 4 бірлігі;

18) «Педагогика және психология» кафедрасының аға оқытушысы- 4 бірлігі;

19) «Педагогика және психология» кафедрасының оқытушысы - 2 бірлігі;

20) «Арнайы және әлеуметтік педагогика» кафедрасының доценті- 1 бірлігі;

21) «Арнайы және әлеуметтік педагогика» кафедрасыныңаға оқытушысы - 5бірлігі;

22) «Арнайы және әлеуметтік педагогика» кафедрасыныңоқытушысы - 1 бірлігі;

23) «Бастапқы және мектепке дейінгі білім беру теориясы мен әдістемесі» кафедрасының аға оқытушысы - 1 бірлігі;

24) «Дене және әскери тәрбие теориясы мен әдістемесі» кафедрасының доценті - 1 бірлігі;

25) «Дене және әскери тәрбие теориясы мен әдістемесі» кафедрасының аға оқытушысы - 4бірлігі;

26) «Дене және әскери тәрбие теориясы мен әдістемесі» кафедрасының оқытушысы - 2бірлігі;

27) «Дене тәрбиесі» кафедрасының меңгерушісі (аға оқытушысы) - 1 бірлігі;

28) «Дене тәрбиесі» кафедрасының аға оқытушысы - 1 бірлігі;

29) «География және экология» кафедрасының меңгерушісі (профессор) - 1 бірлігі;

30) «География және экология» кафедрасының доценті - 2 бірлігі;

31) «География және экология» кафедрасының аға оқытушысы - 1бірлігі;

32) «Биология» кафедрасының доценті - 3 бірлігі;

33) «Биология» кафедрасының аға оқытушысы - 4бірлігі;

34) «Физика» кафедрасының доценті - 1 бірлігі;

35) «Физика» кафедрасының аға оқытушысы - 2 бірлігі;

36) «Математика және информатика» кафедрасының меңгерушісі (доцент) - 1 бірлігі;

37) «Математика және информатика» кафедрасының профессоры - 1 бірлігі;

38) «Математика және информатика» кафедрасының доценті - 4 бірлігі;

39) «Математика және информатика» кафедрасының доценті - 6бірлігі;

40) «Химия жәнехимиялық технологиялар» кафедрасының доценті - 1 бірлігі;

41) «Химия жәнехимиялық технологиялар» кафедрасының аға оқытушысы - 2бірлігі;

42) «Агрономия және орман шаруашылығы» кафедрасының профессоры - 1 бірлігі;

43) «Агрономия және орман шаруашылығы» кафедрасының доценті - 3 бірлігі;

44) «Агрономия және орман шаруашылығы» кафедрасының аға оқытушысы - 2 бірлігі;

45) «Азық-түлік қауіпсіздігі» кафедрасының аға оқытушысы - 1 бірлігі;

46) «Азық-түлік қауіпсіздігі» кафедрасының оқытушысы- 2бірлігі;

47) «Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» кафедрасының меңгерушісі (доцент) - 1 бірлігі;

48) «Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» кафедрасының доценті - 2 бірлігі;

49) «Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер» кафедрасының оқытушысы - 2 бірлігі;

50) «Құқық пәндері» кафедрасының меңгерушісі (аға оқытушы) - 1 бірлігі;

51) «Құқық пәндері» кафедрасының доценті - 2 бірлігі;

52) «Құқық пәндері» кафедрасының аға оқытушысы - 6бірлігі;

53) «Қаржы және менеджмент» кафедрасының аға оқытушысы - 3 бірлігі;

54) «Журналистика» кафедрасының аға оқытушысы - 1 бірлігі;

55) «Экономика және есеп» кафедрасының доценті - 2 бірлігі;

56) «Экономика және есеп» кафедрасының аға оқытушысы - 2 бірлігі;

57) «Фундаменталдық медицина» кафедрасының меңгерушісі (доцент) - 1 бірлігі;

58) «Фундаменталдық медицина» кафедрасының аға оқытушысы - 7 бірлігі;

59) «Фундаменталдық медицина» кафедрасының оқытушысы- 1 бірлігі;

60) «Клиникалық пәндер» кафедрасының меңгерушісі (доцент) - 1 бірлігі;

61) «Клиникалық пәндер» кафедрасының аға оқытушысы - 8 бірлігі;

62) «Клиникалық пәндер» кафедрасының оқытушысы - 3 бірлігі;

63) «Саз пәндері» кафедрасының доценті – 1 бірлігі.


Біліктілікке қойылатын талаптар

Кафедра меңгерушісі

1) Білімі: жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі

2) Ғылыми, академиялық дәрежесі: ғылым докторы, немесе ғылым кандидаты, немесе PhD философия докторы немесе бейіні бойынша доктор ғылыми дәрежесінің болуы («Дене шынықтыру» кафедрасы бойынша магистр академиялық дәрежесінің болуы)

3) Еңбек өтілі: ғылыми-педагогикалық қызметінің кем дегенде 5 жыл еңбек өтілі.

4) Осы лауазымда еңбек өтілі: талап етілмейді

5) Сертификаттың болуы: талап етілмейді

6) Ерекше талаптар: ---------

Профессор

1) Білімі: жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі

2) Ғылыми, академиялық дәрежесі: ғылым докторы, немесе ғылым кандидаты, немесе PhD философия докторы ғылыми дәрежесінің және (немесе) «профессор» немесе «қауымдастырылған профессор (доцент)» ғылыми атағының болуы. Ғылым докторы немесе ғылым кандидаты дәрежесі, немесе PhD философия докторы дәрежесі және «қауымдастырылған профессор (доцент)» ғылыми атағы бар болғанда ҚР БҒМ уәкілетті органымен расталуы тиіс. ҚР БҒМ уәкілетті органымен расталған «профессор» немесе «қауымдастырылған профессор (доцент)» ғылыми атағының аттестаты болған жағдайда ізденуші бар аттестаттан төмен емес қызметті атқарады.

3) Еңбек өтілі:ғылыми-педагогикалық немесе тәжірибелік қызметтің кем дегенде 4 жыл еңбек өтілі.

4) Осы лауазымда еңбек өтілі: талап етілмейді

5) Сертификаттың болуы: талап етілмейді

6) Ерекше талаптар: соңғы 5 жыл ішінде жарияланымдардың болуы: уәкілетті органмен ұсынылған отандық ғылыми журналдарда кем дегенде 5 ғылыми жарияланым (ізденуші қызметінің бағыты бойынша), және JCR (ЖСР) деректері бойынша импакт-факторы бар немесе WebofScienceCoreCollection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) базасында ScienceCitationIndexExpanded, SocialScienceCitationIndex немесе ArtsandHumanitiesCitationIndex базалардың біреуінде индекстелетін немесе Scopus (Скопус) деректер базасында CiteScore (СайтСкор) бойынша ізденуші қызметінің бағыты бойынша кем дегенде 35 процентиль көрсеткіші бар халықаралық рецензияланған ғылыми журналда кем дегенді 1 жарияланым; немесе JCR (ЖСР) деректері бойынша WebofScienceCoreCollection (Вэб оф Сайнс Кор Коллекшн) базасында 1,2,3 квартильге кіретін немесе CiteScore (СайтСкор) бойынша кемдегенде 35 процентиль көрсеткіші немесе 2 және одан артық Хирш индексі бар халықаралық рецензияланған ғылыми журналдарда кем дегенде 2 мақала.

Доцент

1) Білімі: жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі

2) Ғылыми, академиялық дәрежесі: ғылым докторы, немесе ғылым кандидаты, немесе PhD философия докторы ғылыми дәрежесінің және (немесе) «профессор» немесе «қауымдастырылған профессор (доцент)» ғылыми атағының болуы. Ғылым докторы немесе ғылым кандидаты дәрежесі, немесе PhD философия докторы дәрежесі ҚР БҒМ уәкілетті органымен расталуы тиіс. ҚР БҒМ уәкілетті органымен расталған «профессор» немесе «қауымдастырылған профессор (доцент)» ғылыми атағының аттестаты болған жағдайда ізденуші бар аттестаттан төмен емес қызметті атқарады.

3) Еңбек өтілі: ғылыми-педагогикалық немесе тәжірибелік қызметтің кем дегенде 3 жыл еңбек өтілі.

4) Осы лауазымда еңбек өтілі: талап етілмейді

5) Сертификаттың болуы: талап етілмейді

6) Ерекше талаптар: соңғы 5 жыл ішінде жарияланымдардың болуы: уәкілетті органмен ұсынылған отандық ғылыми журналдарда кем дегенде 5 ғылыми жарияланым (ізденуші қызметінің бағыты бойынша), және WebofScience базасында (ClarivateAnalytics компаниясының JournalCitationReports деректері бойынша 1,2 және 3 квартильге кіретін) нөлдік емес импакт-факторы бар немесе Scopus базасына кіретін (бұл ретте мақала жарияланған журналдарда процентиль көрсеткіші ізденуші қызметінің бағыты бойынша кем дегенде 25 % құрайды) халықаралық рецензияланған ғылыми журналдарда кем дегенді 1 жарияланым. ҚР БҒМ уәкілетті органымен расталған «профессор» немесе «қауымдастырылған профессор (доцент)» ғылыми атағының аттестаты болған жағдайда ізденуші бар аттестаттан төмен емес қызметті атқарады.

Аға оқытушы

1) Білімі: жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі

2) Ғылыми, академиялық дәрежесіБакалавриаттың жоғары білімі бар білікті мамандар үшін магистр академиялық дәрежесінің болуы; Ғылыми дәрежесінің, және/немесе PhD философия докторы дәрежесінің болуы; Специалитеттің (мамандар) жоғары білімі бар білікті мамандар үшін және бакалавриаттың жоғары білімі бар білікті практик-мамандар үшін дәрежесінің болмауы.

3) Еңбек өтіліМагистр академиялық дәрежесі бар немесе ғылым кандидаты, немесе ғылым докторы дәрежесі, немесе PhD философия докторы дәрежесі бар білікті мамандар үшін кем дегенде 3 жыл ғылыми-педагогикалық еңбек өтілі; Специалитеттің жоғары білімі бар білікті мамандар үшін кем дегенде 3 жыл ғылыми-педагогикалық еңбек өтілі, оның ішінде оқытушы лауазымында кем дегенде бір жыл; Бакалавриаттың жоғары білімі бар білікті практик-мамандар үшін тәжірибелік қызметтің кем дегенде 5 жыл еңбек өтілі.

4) Осы лауазымда еңбек өтілі: талап етілмейді

5) Сертификаттың болуы: талап етілмейді

6) Ерекше талаптар: соңғы 5 жыл ішінде халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциялардың материалдарының жинақтарында кем дегенде 6 мақала немесе халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциялардың жинақтарында 3 мақала және уәкілетті органмен ұсынылған отандық ғылыми журналдарда (ізденуші қызметінің бағыты бойынша) 1 ғылыми мақала.

Оқытушы

1) Білімі: жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі

2) Ғылыми, академиялық дәрежесі: магистр академиялық дәрежесінің болуы (жоғары білімі бар).

3) Еңбек өтілі: тәжірибелік қызметтің кем дегенде 5 жыл еңбек өтілі (специалитеттің жоғары білімі болған жағдайда).

4) Осы лауазымда еңбек өтілі: талап етілмейді

5) Сертификаттың болуы: талап етілмейді

6) Ерекші талаптар: соңғы 5 жыл ішінде халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциялардың материалдарының жинақтарында кем дегенде 2 мақала немесе уәкілетті органмен ұсынылған отандық ғылыми журналдарда (ізденуші қызметінің бағыты бойынша) 1 ғылыми мақала.


Конкурсқа қытысу үшін қажетті құжаттар

1) кадрларды тіркеу жөніндегі жеке іс-қағазы;

2) өмірбаян;

3) жоғары білім туралы дипломның көшірмесі, магистр дипломының көшірмесі;

4) ғылыми атағының, академиялық немесе ғылыми дәрежесінің болуы туралы аттестат;

5) соңғы бес жылда өткен қайта даярлау және біліктігінін арттыру туралы сертификаттың көшірмесі және салыстыру үшін түпнұсқа (соңғы 5 жыл);

6) ғылыми жұмыстар мен өнертабыстардың тізімі (құжаттарды тапсыру күні);

7) 2010 жылғы 23 қарашада Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау Мнистрінің м.а. бұйрығымен бекітілген №086 үлгісінде медициналық анықтама;

8) әкімшілік құқық бұзушылықтардың болуы немесе болмауы туралы анықтама;

9) оқытушы, аға оқытушы, доцент,профессор лауазымына үміткер тұлғаларға арналған оқу пәні курсын таныстыру (электронды түрде, 10 слайдтан артық емес);

10) кафедра меңгерушісі лауазымына үміткер тұлғаларға арналған білім беру бағдарламасын таныстыру;

05.08.2020: Конкурсқа ұсыну үшін қажетті құжаттар тізімінің 9,10 бөлімдері техникалық қатеге байланысты келесі редакцияда оқылсын:

ПОҚ презентациясы келесі мәліметтерден тұру қажет:

 • Тегі, аты, әкесінің аты, ғылыми дәрежесі, академиялық дәрежесі.
 • Толық атқаратын қызметі.
 • Практикалық жұмыс тәжірибесі, өтілі, лауазымы, мекеме атауы.
 • Оқытушының соңғы 3 жыл ішінде өткізген оқу пәндері.
 • Оқытушының соңғы 3 жыл ішінде әзірлеген силлабустары, ПОӘК.
 • Жеке, бірлескен автормен дайындалған ОӘОҚ, ООҚ, кітаптары.
 • Соңғы 3 жыл ішіндегі біліктілікті арттыруы (университеттің қаражат есебінен, жеке қаражат есебінен).
 • Конкурстарға қатысуы.
 • 2016 жылдан ерте жарияланған ғылыми мақалалардың болуы.
 • РОӘК қатысу тәжірибесі
 • Комиссияға қатысу (республикалық, облыстық және университет деңгейінде)
 • 2020-2021 оқу жылдарына жоспар (оқу, оқу-ұйымдастырушылық, оқу-әдістемелік жұмыс, ғылыми жұмыс, т.б. бағыттар).

11) наркологиялық ұйымнан конкурсқа қатысушының есепте тұрмағаны туралы анықтама;

12) Психоневрологиялық ұйымнан конкурсқа қатысушының есепте тұрмағаны туралы анықтама;

13) жеке куәлігінің көшірмесі.

Құжаттар мына мекен-жай бойынша қабылданады: Пушкин көшесі, 86, М. Қозыбаев атындағы СҚУ, 2 корпус, №219, №211 кабинет.

Конкурс 2020 жылғы 27 тамызда өтеді.

27.07.2020