Foundation факультетінде АФ апталығы

Қазіргі жастар қабылдайтын ең маңызды және жауапты шешімдердің бірі-өзінің болашақ мамандығын таңдау. Сондықтан бүгінгі таңда кәсіби бағдар-бұл оқушылардың қабілеттерін анықтауға және олардың болашақ қызметін таңдауға көмек көрсетуге бағытталған кең ауқымды іс-шаралар жиынтығы. Заманауи кәсіби бағдар берудің ең тиімді тәсілі-презентациялық және көрнекі-тәжірибелік ақпараттандыру.

3.02-7.02 аралығында АФ оқытушылары мен студенттері «Foundation» факультетінің тыңдаушыларымен бірқатар іс-шаралар өткізді: АФ зертханалары бойынша кездесулер, экскурсиялар, өндіріске шығу.

Барлық іс-шаралар үлкен аудиторияларда емес, «Foundation» факультетінің білім алушылары оқу, ғылыми-зерттеу, өндірістік үдерістердің ерекшеліктерін көріп қана қоймай, өздерін қызықтырған сұрақтарды қоя алды. 

Сонымен, «Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің сапасын анықтау» зертханасы бойынша экскурсия кезінде білім алушыларда дәннің (пурканың) табиғатын анықтау кезінде зертханалық құрал-жабдықтардың жұмысын көруге мүмкіндік болды; «Тамақ технологиялары» зертханасында АТӨТ студенттері аспаздық іскерліктерін көрсетіп, қатысушыларды өздері әзірлеген тағамдармен сыйлады.  Бройлерлік құс фабрикасына (Бескөл а.) барған кезде оқушылар құстармен жұмыстың барлық технологиялық циклін – төл өсіруден бастап сою цехына дейін көре алды.

Кәсіби бағдар беру апталығы «Foundation» факультетінің білім алушыларына арналған студенттік концертпен аяқталды.

Өткен аптаның басты қорытындысы «Формальды белгі» емес, болашақ талапкерлердің АФ білім беру бағдарламаларына деген қызығушылығы – олардың алдағы мансабының болашағы ретінде көрініс тапты.

11.02.2020