академик, т.ғ.д., профессор М.Ф. Үркімбаевтың 80-жылдығына арналған "V Үркімбаев оқулары" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция

     М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті 2019 жылдың 22-23 қарашасында академик, т.ғ.д., профессор М.Ф. Үркімбаевтың 80-жылдығына арналған "V Үркімбаев оқулары" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.

     Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати проводит 22-23 ноября 2019 года Международную научно-практическую конференцию "V Уркимбаевские чтения", посвященная 80-летию академика, д.т.н., профессора М.Ф.Уркимбаева.

информационное письмо.

02.09.2019
Департамент науки