Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы биоразновидности и биотехнологии"

   ҚР БҒМ ҒК  "Микроорганизмдердің республикалық коллекциясы" ШҚРМК 2019 жылдың 01 қазанында "Биоәртүрлілік және биотехнологиядағы өзекті мәселелер" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.

   РГПХП "Республиканская коллекция микроорганизмов" КН МОН РК проводит 01 октября 2019 года международную научно-практическую конференцию "Актуальные проблемы биоразновидности и биотехнологии".

Информационное письмо.

29.08.2019
Департамент науки