Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Қаз Рус Eng
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

6B06104 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

Білім беру саласының коды және жіктелуі 6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 6B061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Білім беру бағдарламаларының тобы В057 Ақпараттық технологиялар
Атауы 6B06104 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
Аккредитация Нет
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасының мақсаты Подготовка высококвалифицированных специалистов в области IT-технологий, способных управлять проектированием и обслуживанием ЛВС, обеспечивать работоспособность локальной, корпоративной и глобальной (проводной и беспроводной) сети, производить техническое обслуживание серверного оборудования, искать и устранять ошибки сетевых устройств и сетевых программных обеспечений, контролировать и обеспечивать работоспособность системного и прикладного программного обеспечения, производить контроль, управлять и оптимизировать функционирование базы данных, администрировать и координировать репозиторий базы данных.
Білім деңгей Бакалавриат (Жоғары)
Берілетін дәреже ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы бакалавр
Кәсіби қызмет саласы Ақпарат және байланыс (Секция J)
Лауазымдар тізбесі Жүйелік инженер
Кәсіби қызмет түрлері Ұйымдастырушылық-басқарушылық
Жобалау-конструкторлық
Кәсіби қызмет объектілері Объектами профессиональной деятельности выпускников являются предприятия и организации различных форм собственности, разрабатывающие, внедряющие и эксплуатирующие информационные системы в различных областях человеческой деятельности. Предметами профессиональной деятельности выпускников являются математическое, информационное, программное, лингвистическое, техническое и организационно-правовое обеспечение информационных систем, включая технологии проектирования, разработки, внедрения, сопровождения и их эксплуатации. Объекты профессиональной деятельности по ОП: - вычислительные машины, комплексы, системы и сети; - компьютерные системы обработки информации и управления; - системы автоматизированного проектирования; - программное обеспечение средств вычислительной техники и информационных систем.
Бағдарламаның ерекшеліктері программа академического обмена, возможность освоения дополнительной образовательной программы (Minor)
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
ҚББТ қолданумен күндізгі
Оқу түрі Оқу мерзімі оқудың барлық кезеңіне 240 академиялық кредиттің және оқу жылына 60 академиялық кредиттің игеру мерзімімен анықталады. Тиісінше, оқу мерзімі 4 жылды құрайды. Оқу жылында студенттің академиялық кредиттердің неғұрлым аз немесе көп мөлшерін игеруіне рұқсат етіледі, ал оқу мерзімі көбейеді немесе қысқарады.
Жоғары білімі бар немесе техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі бар тұлғалар үшін оқу мерзімі, студенттің алғышарттарын ескере отырып (дипломға қосымша) транскрипт негізінде анықталады. Бұл жағдайда кредиттер беріледі және бұрын игерілген пәндер олардың көлемі мен білім беру бағдарламасының сабақтастығы жеткілікті болған жағдайда жүзеге асырылады.
Оқыту тілі Қазақ
Орыс
Кредит көлемі/сағат 240/7200
Білім алушыларға қойылатын талаптар жоғары білім
жалпы орта білім беру
техникалық және кәсіптік білім беру
Бағдарлама менеджері Кухаренко Евгения Владимировна
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
«Бағдарламалық жасақтама сәулетшілері» кәсіби стандарты «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының орынбасарының 2018 жылғы 5 желтоқсандағы № 330 бұйрығына №1 қосымша (КС)
«Деректер базасын жасаушылар мен әкімшілер» кәсіби стандарты «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының орынбасарының 2018 жылғы 5 желтоқсандағы № 330 бұйрығына № 3 қосымша (КС)
«Желілер, жүйелер және сервер әкімшілері» кәсіби стандарты - «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының орынбасарының 2018 жылғы 5 желтоқсандағы № 330 бұйрығына № 4 қосымша (КС)
«Ақпараттық инфрақұрылымды және IT қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы маман-кәсіпқойлар» кәсіби стандарты «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының орынбасарының 2018 жылғы 21 қарашадағы № 315 бұйрығына №1 қосымша (КС)