Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Қаз Рус Eng
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

7M07501 Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша)

Факультет Инженерлік және сандық технологиялар факультеті (ИжСТФ)
Кафедра Көлiк және машина жасау (КжМЖ)
Білім беру саласының коды және жіктелуі 7M07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 7M075 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
Білім беру бағдарламаларының тобы
Атауы 7M07501 Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша)
Аккредитация Сертификат
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасының мақсаты Целью модульной образовательной программы является обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области стандартизации и сертификации на основе сочетания современных образовательных технологий и воспитательных методик для формирования личностных и профессиональных качеств и развития творческого потенциала обучающихся.
Білім деңгей Магистратура (Ғылыми-педагогикалық)
Берілетін дәреже техника ғылымдарының магистрі
Кәсіби қызмет саласы Өңдеу өнеркәсібі (Секция C)
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет (Секция M)
Білім (Секция P)
Лауазымдар тізбесі Кіші ғылыми қызметкер
Мұғалім. ЖОО мұғалімі
Мұғалім. Колледж мұғалімі
Мұғалім
Сертификаттау жөніндегі маман
Стандарттау және метрология жөніндегі маман
Кәсіби қызмет түрлері Талдау-бағалау
Ғылыми-зерттеу
Білім беру
Ұйымдастыру-технологиялық
Ұйымдастырушылық-басқарушылық
Педагогикалық
Жобалау-конструкторлық
Өндірістік
Өндірістік-басқару
Есептік-жобалық
Эксперименттік-зерттеу
Сараптамалық
Кәсіби қызмет объектілері органы государственного управ­ления, вузы и научно-исследовательские организации, организации государст­венной и негосударственной формы собственности, имеющие прямое отноше­ние к продукции (услугам), процессам (работам), оборудованию предприятий и испытательных лабораторий (центров), методам и средствам измерений, испытаниям и контролю, нормативной документации, системам технического регулирования и метрологии, метрологическому обеспечению науч­ной, производственной, социальной и экологической деятельности, проектиро­ванию, изготовлению и эксплуатации измерительной техники.
Бағдарламаның ерекшеліктері академическая мобильность
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
Оқу түрі Оқу мерзімі оқудың барлық кезеңіне 120 академиялық кредиттің және оқу жылына 60 академиялық кредиттің игеру мерзімімен анықталады. Тиісінше, оқу мерзімі - 2 жылды құрайды. Оқу формасы мен технологиясына байланысты магистранттардың жекелеген санаттары үшін оқу жылында магистранттың академиялық кредиттардың аз немесе көп мөлшерін игеруіне рұқсат етіледі, ал оқу мерзімінің ұзақтығы көбейеді немесе қысқарады.
Оқыту тілі Орыс
Кредит көлемі/сағат 120/3600
Білім алушыларға қойылатын талаптар жоғары білім
жоғары арнайы білім
Бағдарлама менеджері Савинкин Виталий Владимирович
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
Педагог кәсіби стандарты - Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы № 133 бұйрығына қосымша (КС)
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жанындағы әлеуметтік серіктестік және әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі салалық үшжақты комиссия отырысында 2016 жылғы 23 қарашадағы № 2 хаттамамен бекітілген салалық біліктілік шеңбері (СБШ)