Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Қаз Рус Eng
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Кішірейтілген

6B05202 Экология

Факультет Математика және жаратылыстану ғылымдары факультеті (МжЖҒФ)
Кафедра География және экология (ГжЭ)
Білім беру саласының коды және жіктелуі 6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 6B052 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
Білім беру бағдарламаларының тобы В051 Қоршаған орта
Атауы 6B05202 Экология
Аккредитация Сертификат
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасының мақсаты Қоғамның және қоршаған ортаның орнықты дамуын, мемлекеттің экологиялық саясатын, "жасыл экономиканы" дамытуды іске асыру, экологиялық сана мен дүниетанымды, әлеуметтік ортаның экологиялық мәдениетін қалыптастыруға қатысу үшін қоршаған орта мен табиғат пайдаланудың сапасын қорғау, бақылау және басқару, өндірістік және өндірістік емес саланың әртүрлі салаларының кәсіпорындары мен мекемелерінде экологиялық туризм саласында мамандар даярлау
Білім деңгей Бакалавриат (Жоғары)
Берілетін дәреже жаратылыстану бакалавры
Кәсіби қызмет саласы Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою жөніндегі қызмет (Секция E)
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет (Секция M)
Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет (Секция N)
Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру (Секция O)
Аумақтық ұйымдар мен органдардың қызметі (Секция U)
Лауазымдар тізбесі Мемлекеттік қызметші
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтың инспекторы
Менеджер-құрылымдық бөлімшелердің басқарушысы
Кіші ғылыми қызметкер
Ұйымдастырушы
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтағы табиғатты пайдалану маманы
Сертификаттау жөніндегі маман
Стандарттау және метрология жөніндегі маман
Аға зертханашы
Эколог
Кәсіби қызмет түрлері Талдау-бағалау
Аналитикалық
Консультациялық-сараптамалық
Ғылыми-зерттеу
Ұйымдастырушылық-басқарушылық
Табиғат қорғау
Жобалау
Эксперименттік-зерттеу
Сараптамалық
Кәсіби қызмет объектілері Табиғи және антропогендік экожүйелер: қорғалатын табиғи аумақтар; өнеркәсіптік кәсіпорындар мен мемлекеттік мекемелер, қоршаған орта мониторингінің экологиялық қызметтері
Бағдарламаның ерекшеліктері Дуалды оқыту сэлементтерінің білім беру бағдарламасы, академиялық алмасу бағдарламасы, қосымша білім беру бағдарламасын меңгеру мүмкіндігі (Minor)
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
ҚББТ қолданумен сырттай
Оқу түрі Оқу мерзімі оқудың барлық кезеңіне 240 академиялық кредиттің және оқу жылына 60 академиялық кредиттің игеру мерзімімен анықталады. Тиісінше, оқу мерзімі 4 жылды құрайды. Оқу жылында студенттің академиялық кредиттердің неғұрлым аз немесе көп мөлшерін игеруіне рұқсат етіледі, ал оқу мерзімі көбейеді немесе қысқарады.
Жоғары білімі бар немесе техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі бар тұлғалар үшін оқу мерзімі, студенттің алғышарттарын ескере отырып (дипломға қосымша) транскрипт негізінде анықталады. Бұл жағдайда кредиттер беріледі және бұрын игерілген пәндер олардың көлемі мен білім беру бағдарламасының сабақтастығы жеткілікті болған жағдайда жүзеге асырылады.
Оқыту тілі Қазақ
Орыс
Кредит көлемі/сағат 240/7200
Білім алушыларға қойылатын талаптар жоғары арнайы білім
жалпы орта білім беру
техникалық және кәсіптік білім беру
Бағдарлама менеджері Дмитриев Павел Станиславович
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
Әлеуметтік серіктестік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі салалық комиссия отырысының 2016 жылғы 17 тамыздағы № 2 хаттамасында бекітілген қоршаған ортаны қорғау саласындағы салалық біліктілік шеңбері (СБШ)