Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Қаз Рус Eng
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

6B05101 Биология 

Факультет Математика және жаратылыстану ғылымдары факультеті (МжЖҒФ)
Кафедра Биология (Б)
Білім беру саласының коды және жіктелуі 6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 6B051 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
Білім беру бағдарламаларының тобы В050 Биологиялық және сабақтас ғылымдар
Атауы 6B05101 Биология 
Аккредитация Сертификат
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасының мақсаты Кәсіби өсуге және кәсіби ұтқырлыққа қабілетті, жаратылыстану ғылымдары саласында жалпы мәдени, түйінді, жалпы кәсіби құзыреттерге, биолого-зерттеушінің кәсіби құзыреттеріне ие білікті тұлғаны қалыптастыру
Білім деңгей Бакалавриат (Жоғары)
Берілетін дәреже жаратылыстану бакалавры
Кәсіби қызмет саласы Отсутствует в ОКЭД (Секция (absent))
Ауыл, орман және балық шаруашылығы (Секция A)
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет (Секция M)
Лауазымдар тізбесі Ормандарды қалпына келтіру және орман өсіру инженері
Орманды қорғау және қауіпсіздігі бойынша инженер
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтың инспекторы
Кіші ғылыми қызметкер
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтағы табиғатты пайдалану маманы
Аға зертханашы
Кәсіби қызмет түрлері Консультативтік
Ғылыми-зерттеу
Ұйымдастыру-технологиялық
Табиғат қорғау
Жобалау
Өндірістік-технологиялық
Өндірістік-басқару
Эксперименттік-зерттеу
Сараптамалық
Кәсіби қызмет объектілері ғылыми-зерттеу ұйымдары, Юннаттар станциялары, ұлттық парктер, қорықтар, сондай-ақ ҚР заңнамасына сәйкес жоғары кәсіптік білімнің болуын талап ететін басқа да мекемелер.
Бағдарламаның ерекшеліктері қосымша білім беру бағдарламасын меңгеру мүмкіндігі( Minor); ҚР, жақын және алыс шетел ЖОО академиялық ұтқырлық бағдарламасының болуы
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
ҚББТ қолданумен күндізгі
Оқу түрі Оқу мерзімі оқудың барлық кезеңіне 240 академиялық кредиттің және оқу жылына 60 академиялық кредиттің игеру мерзімімен анықталады. Тиісінше, оқу мерзімі 4 жылды құрайды. Оқу жылында студенттің академиялық кредиттердің неғұрлым аз немесе көп мөлшерін игеруіне рұқсат етіледі, ал оқу мерзімі көбейеді немесе қысқарады.
Жоғары білімі бар немесе техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі бар тұлғалар үшін оқу мерзімі, студенттің алғышарттарын ескере отырып (дипломға қосымша) транскрипт негізінде анықталады. Бұл жағдайда кредиттер беріледі және бұрын игерілген пәндер олардың көлемі мен білім беру бағдарламасының сабақтастығы жеткілікті болған жағдайда жүзеге асырылады.
Оқыту тілі Қазақ
Орыс
Кредит көлемі/сағат 240/7200
Білім алушыларға қойылатын талаптар жалпы орта білім беру
техникалық және кәсіптік білім беру
Бағдарлама менеджері Жадан Константин Сергеевич
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
Әлеуметтік серіктестік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі салалық комиссия отырысының 2016 жылғы 17 тамыздағы № 2 хаттамасында бекітілген қоршаған ортаны қорғау саласындағы салалық біліктілік шеңбері (СБШ)