Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Қаз Рус Eng
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

6B01401 Дене шынықтыру және спорт

Факультет Педагогикалық факультеті (ПФ)
Кафедра Дене және әскери тәрбиесі теория мен әдістемесі (ДжӘТТӘ)
Білім беру саласының коды және жіктелуі 6B01 Педагогикалық ғылымдар
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 6B014 Педагогикалық ғылымдар
Білім беру бағдарламаларының тобы В005 Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау
Атауы 6B01401 Дене шынықтыру және спорт
Аккредитация Сертификат
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасының мақсаты Педагогика саласында іргелі білімі бар, білім беру және спорт саласында өзгеріп отыратын талаптарға бейімделген, педагогикалық ұжымда жұмыс істей алатын, болашақ кәсіби қызмет саласында қажетті құзыреттілікке ие дене шынықтыру педагогтары мен жаттықтырушыларын даярлау.
Білім деңгей Бакалавриат (Жоғары)
Берілетін дәреже білім бакалавры
Кәсіби қызмет саласы Білім (Секция P)
Лауазымдар тізбесі Педагог. Таңдаулы спорт түріндегі жаттықтырушы
Педагог. Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі
Кәсіби қызмет түрлері Педагогикалық
Кәсіби қызмет объектілері Государственные, общественные, частные образовательные организации, (дошкольные, школьные, средние профессиональные учебные заведения, колледжи, гимназии, училища), детские спортивные школы и клубы.
Бағдарламаның ерекшеліктері Образовательная программа с элементами дуального обучения, программа академического обмена, возможность освоения дополнительной образовательной программы (Minor).
Оқу түрі ҚББТ қолданумен күндізгі
Оқу түрі Оқу мерзімі оқудың барлық кезеңіне 240 академиялық кредиттің және оқу жылына 60 академиялық кредиттің игеру мерзімімен анықталады. Тиісінше, оқу мерзімі 4 жылды құрайды. Оқу жылында студенттің академиялық кредиттердің неғұрлым аз немесе көп мөлшерін игеруіне рұқсат етіледі, ал оқу мерзімі көбейеді немесе қысқарады.
Жоғары білімі бар немесе техникалық және кәсіптік немесе орта білімнен кейінгі білімі бар тұлғалар үшін оқу мерзімі, студенттің алғышарттарын ескере отырып (дипломға қосымша) транскрипт негізінде анықталады. Бұл жағдайда кредиттер беріледі және бұрын игерілген пәндер олардың көлемі мен білім беру бағдарламасының сабақтастығы жеткілікті болған жағдайда жүзеге асырылады.
Оқыту тілі Қазақ
Орыс
Кредит көлемі/сағат 240/7200
Білім алушыларға қойылатын талаптар жоғары білім
Бағдарлама менеджері
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
Педагог кәсіби стандарты - Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы № 133 бұйрығына қосымша (КС)