Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Қаз Рус Eng
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

8D04101 Экономика

Факультет Тарих, экономика және құқық факультеті (ТЭҚФ)
Кафедра Экономика және есеп (ЭжЕ)
Білім беру саласының коды және жіктелуі 8D04 Бизнес, басқару және құқық
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 8D041 Бизнес, басқару және құқық
Білім беру бағдарламаларының тобы
Атауы 8D04101 Экономика
Аккредитация Сертификат
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасының мақсаты Подготовка кадров для системы высшего, послевузовского образования и научно-исследовательского сектора, обладающих углубленной научной и педагогической подготовкой, способных самостоятельно организовывать и осуществлять учебную, научно-исследовательскую и профессиональную деятельность в области экономики.
Білім деңгей Докторантура (Ғылыми-педагогикалық)
Берілетін дәреже философия докторы (PhD))
Кәсіби қызмет саласы Все области профессиональной деятельности по ОКЭД (Секция ALL)
Лауазымдар тізбесі Мұғалім. ЖОО мұғалімі
Экономикалық қызмет басшысы
Кәсіби қызмет түрлері Ғылыми-зерттеу
Білім беру
Ұйымдастыру-технологиялық
Педагогикалық
Өндірістік-басқару
Кәсіби қызмет объектілері Научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения, органы государственного и местного управления, производственно-экономические, социально-управленческие, маркетинговые, финансово-аналитические службы предприятий, бизнес - структур, организаций и ведомств.
Бағдарламаның ерекшеліктері нет
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
Оқу түрі Оқу мерзімі оқудың барлық кезеңіне 180 академиялық кредиттің және оқу жылына 60 академиялық кредиттің игеру мерзімімен анықталады. Тиісінше, оқу мерзімі - 3 жылды құрайды. Докторанттардың жекелеген санаттары үшін оқытудың формасы мен технологиясына байланысты, докторантқа оқу жылы ішінде аз немесе көп академиялық несие игеруге рұқсат етіледі, ал оқу мерзімінің ұзақтығы көбейеді немесе қысқарады.
Оқыту тілі Орыс
Кредит көлемі/сағат 180/5400
Білім алушыларға қойылатын талаптар жоғары оқу орнынан кейінгі білім (магистратура)
Бағдарлама менеджері Шайкин Динмухаммед Нурланович
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
-