Талапкерлерге Білім алушыларға Оқытушыларға Кафедра меңгерушілеріне Декандарға Электронды ректорат Қаз Рус Eng
"Манаш Қозыбаев атындағы
Солтүстік Қазақстан университеті"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы
Үлкейтілген

8D07102 Органикалық заттардың химиялық технологиясы

Білім беру саласының коды және жіктелуі 8D07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 8D071 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
Білім беру бағдарламаларының тобы
Атауы 8D07102 Органикалық заттардың химиялық технологиясы
Аккредитация Сертификат
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасының мақсаты подготовка высококвалифицированных специалистов за счет углубления теоретической и практической индивидуальной подготовки обучающихся в области химической технологии органических веществ и педагогической деятельности, выработки способности к саморазвитию и приобретения навыков организации и проведения научных исследований.
Білім деңгей Докторантура (Ғылыми-педагогикалық)
Берілетін дәреже философия докторы (PhD))
Кәсіби қызмет саласы Өңдеу өнеркәсібі (Секция C)
Білім (Секция P)
Лауазымдар тізбесі Бас технолог
инженер-құрастырушы
Инженер-жобалаушы
Инженер-химик
Мұғалім. ЖОО мұғалімі
Химик-технолог
Кәсіби қызмет түрлері Білім беру
Жобалау-технологиялық
Өндірістік-технологиялық
Өндірістік-басқару
Есептік-жобалық
Кәсіби қызмет объектілері - учебные заведения разного уровня образования; - научные и научно-исследовательские учреждения; - предприятия по производству органических веществ, переработки нефти газа, угля и полимеров, эластомеров, лакокрасочных материалов, порохов, твёрдых и жидких ракетных топлив; - предприятия по подготовке, добыче и транспортировке углеводородного сырья и их рационального использования; - научно-исследовательские и проектные отраслевые институты; - горнодобывающие отрасли промышленности;
Бағдарламаның ерекшеліктері зарубежная стажировка
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
Оқу түрі Оқу мерзімі оқудың барлық кезеңіне 180 академиялық кредиттің және оқу жылына 60 академиялық кредиттің игеру мерзімімен анықталады. Тиісінше, оқу мерзімі - 3 жылды құрайды. Докторанттардың жекелеген санаттары үшін оқытудың формасы мен технологиясына байланысты, докторантқа оқу жылы ішінде аз немесе көп академиялық несие игеруге рұқсат етіледі, ал оқу мерзімінің ұзақтығы көбейеді немесе қысқарады.
Оқыту тілі Орыс
Кредит көлемі/сағат 180/5400
Білім алушыларға қойылатын талаптар жоғары оқу орнынан кейінгі білім (магистратура)
Бағдарлама менеджері Голодова Ирина Викторовна
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
Тау-кен металлургия, химия, құрылыс салалары және ағаш өңдеу, жеңіл өнеркәсіп және машина жасау салалары бойынша әлеуметтік серіктестік және әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі салалық комиссия отырысының 2016 жылғы 16 тамыздағы №1 хаттамасымен бекітілген химиялық өндіріс саласындағы салалық біліктілік шеңбері (СБШ)