7M04201 Құқықтану

Факультет Тарих, экономика және құқық факультеті (ТЭҚФ)
Кафедра Құқық пәндері (ҚП)
Білім беру саласының коды және жіктелуі 7M04 Бизнес, басқару және құқық
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 7M042 Бизнес, басқару және құқық
Білім беру бағдарламаларының тобы
Атауы 7M04201 Құқықтану
Аккредитация Сертификат
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасының мақсаты Целью модульной образовательной программы является подготовка высокообразованных и высококвалифицированных юристов, способных успешно выполнять профессиональные обязанности, конкурировать на внутреннем и внешнем рынках труда.
Білім деңгей Магистратура (Ғылыми-педагогикалық)
Берілетін дәреже заң ғылымдарының магистрі
Кәсіби қызмет саласы Білім (Секция P)
Қызметтердің басқа түрлерін ұсыну (Секция S)
Лауазымдар тізбесі Адвокат
Нотариус
Мұғалім. ЖОО мұғалімі
Заңгер
Заңкеңесшісі
Кәсіби қызмет түрлері Ғылыми-зерттеу
Білім беру
Құқықтық
Кәсіби қызмет объектілері Правоохранительные органы. Судебные органы. Исполнительные и представительные органы государственной власти. Государственные и негосударственные организации, учреждения и предприятия. Адвокатура. Высшие учебные заведения.
Бағдарламаның ерекшеліктері Программа академического обмена.
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
Оқу түрі Оқу мерзімі оқудың барлық кезеңіне 120 академиялық кредиттің және оқу жылына 60 академиялық кредиттің игеру мерзімімен анықталады. Тиісінше, оқу мерзімі - 2 жылды құрайды. Оқу формасы мен технологиясына байланысты магистранттардың жекелеген санаттары үшін оқу жылында магистранттың академиялық кредиттардың аз немесе көп мөлшерін игеруіне рұқсат етіледі, ал оқу мерзімінің ұзақтығы көбейеді немесе қысқарады.
Оқыту тілі Орыс
Кредит көлемі/сағат 120/3600
Білім алушыларға қойылатын талаптар жоғары білім
Бағдарлама менеджері Жукова Зара Борисовна
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
Педагог кәсіби стандарты - Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы № 133 бұйрығына қосымша (КС)
Екінші диплом алу мүмкіндігі
  • ОмГА - 38.04.01 "Экономика" (Кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеу)
  • ОмГА - 38.04.04 "Мемлекеттік және муниципалды басқару" (Аумақты дамытуды басқару)
  • Қосымша ақпарат

    Модульдік білім беру бағдарламасы (2019)

    Білім беру бағдарламасын дамыту жоспары